Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky

Revíry RevíryRevíryRevíryRevíryRevíry

Preteky, súťaže Preteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťaže

Zákony, vyhlášky Zákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhlášky

Zo života členov MO Zo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MO

Rôzne články Rôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne články

Anketa AnketaAnketaAnketaAnketaAnketa

STANOVY Slovenského rybárskeho zväzu

uverejnené v decembri 2003, ktorými sa riadi aj Miestna organizácia SRZ Čadca
STANOVY Slovenského rybárskeho zväzu, uverejnené v decembri 2003, ktorými sa riadi aj Miestna organizácia SRZ Čadca

Heslovitý obsah stanov.

 • Prvá časť - Všeobecné ustanovenia
  • §1-Úvodné ustanovenie
  • §2-Názov, sídlo a územá pôsobnosť
  • §3-Právna povaha a poslanie zväzu
  • §4-Hlavné úlohy zväzu
  • §5-Členstvo a jeho vznik
  • §5a-Čestné členstvo
  • §6-Práva a povinnosti členov zväzu
  • §7-Náhrady funkcionárom
  • §8-Disciplinárne konanie a opatrenie
  • §9-Členské preukazy, odznaky a zväzové vyznamenania
  • §10-Zánik členstva
  • §11-Organizačné zásady zväzu

Tu si môžete pozrieť celé znenie
STANOV Slovenského rybárskeho zväzu,
 • Druhá časť - Miestna (Mestská) organizácia
  • §12-Miestna (Mestská) organizácia
  • §13-Orgány miestnej (mestskej) organizácie
  • §14-Členská schôdza (mestská konferencia)
  • §15-Výbor
  • §16-Predsedníctvo výboru
  • §17-Kontrolná komisia
  • §18-Pracovnoprávne vzťahy pracovníkov organizačných zložiek
  • §19-Ústredné orgány zväzu
  • §20-Snem
  • §21-Rada
  • §22-Prezídium
  • §23-Kontrolná komisia zväzu
  • §24-Sekretariát Rady SRZ
  • §25-Spolupráca rybárskych zväzov
 • Tretia časť - Spoločné ustanovenie
  • §26-Hospodárenie zväzu a jeho zložiek
  • §27-Právne úkony, zastupovanie zväzu a jeho organizačných zložiek
  • §28-Riadenie rybárstva
  • §29-Informovanie členstva
  • §30-Zánik zväzu
  • §31-Organizačný poriadok zväzu
  • §32-Platnosť stanov


návrat hore

Návštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webu