Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky

Revíry RevíryRevíryRevíryRevíryRevíry

Preteky, súťaže Preteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťaže

Zákony, vyhlášky Zákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhlášky

Zo života členov MO Zo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MO

Rôzne články Rôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne články

Anketa AnketaAnketaAnketaAnketaAnketa

ORGANIZAČNÝ PORIADOK SRZ


ORGANIZAČNÝ PORIADOK Slovenského rybárskeho zväzu rozpracováva:
 • základnú koncepciu činnosti a organizácie práce zväzu,
 • jeho organizačných zložiek a orgánov,
 • organizačnú štruktúru zväzu,
 • pôsobnosť jednotlivých organizačných zložiek a orgánov,
 • deľbu práce na jednotlivých organizačných stupňoch.
 • Pre lepšiu orientáciu je nižšie uvedený aspoň heslovitý obsah zákona.


  Tu si môžete stiahnuť celé znenie
  ORGANIZAČNÉHO PORIADKU SRZ

  • §1-Úvodné ustanovenia
  • §2-Prijatie člena do zväzu
  • §3-Pravidlá prestupu a prerušenia členstva vo zväze
  • §4-Zánik členstva vo zväz
  • §5-Členský preukaz
  • §6-Disciplinárne konanie
  • §7-Organizačné zásady zväzu
  • §8-Organizačná štruktúra zväzu
  • §9-Založenie miestnej organizácie
  • §10-Mestská organizácia
  • §11-Obvodné organizácie
  • §12-Orgány miestnej (mestskej) organizácie
  • §13-Členská schôdza (mestská konferencia)
  • §14-Výbor
  • §15-Predsedníctvo výboru
  • §16-Kontrolná komisia
  • §17-Základné funkcie v miestnych (mestských) organizáciách
   • Predseda
   • Podpredseda
   • Tajomník
   • Účtovník
   • Rybársky hospodár
   • Zástupca rybárskeho hospodára
   • Pokladník
  • §18-Hlavné úlohy základnej organizácie
  • §19-Zánik miestnej (mestskej) organizácie
  • §20-Ústredné orgány zväzu
  • §21-Snem
  • §22-Rada
  • §23-Prezídium
  • §24-Kontrolná komisia zväzu
  • §25-Hospodárenie zväzu a jeho zložiek
  • §26-Právne úkony, zastupovanie zväzu a jeho organizačných zložiek
  návrat hore

  Návštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webu