Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky

Revíry RevíryRevíryRevíryRevíryRevíry

Preteky, súťaže Preteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťaže

Zákony, vyhlášky Zákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhlášky

Zo života členov MO Zo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MO

Rôzne články Rôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne články

Anketa AnketaAnketaAnketaAnketaAnketa

Lovné miery a doba hájenia rýb, denný čas lovu

Aktualizované: 1.9.2007       Zdroj informácií: Vyhláška 185/2006 Z.z.

Druh ryby
Mesiac
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Denný čas lovu
kaprové revíry
07-17
07-17
05-21
05-21
04-24
04-24
00-24
00-24
00-24
04-24
07-20
07-20
pstruhové revíry
 
06-19
05-21
04-22
04-22
05-21
06-19
 
lipňové revíry
 
04-22
04-22
04-22
05-21
05-21
07-19
07-19
 
Dobá hájenia
Lovná miera
Povolené dni lovu
 hlavátka podunajská
1.1 až 31.10
70
ryba hájená
 
 pstruh potočný
1.9 až 15.4
25
ryba hájená
 
ryba hájená
 pstruh jazerný
1.9 až 15.4
45
ryba hájená
 
ryba hájená
 pstruh dúhový
1.1 až 15.4
25
ryba hájená
 
 sivoň potočný
1.1 až 15.4
25
ryba hájená
 
 lipeň tymiánový
1.1 až 31.5
27
ryba hájená
 
 šťuka severná
1.1 až 15.6
60
ryba hájená
 
 zubáč veľkoústy
15.3 až 15.6
50
 
ryba hájená
 
 zubáč volžský
15.3 až 15.6
35
 
ryba hájená
 
 ostriež zelenkavý
nehájená
neurčená
 
 boleň dravý
15.3 až 31.5
40
 
ryba hájená
 
 sumec veľký
15.3 až 15.6
70
 
ryba hájená
 
 úhor európsky
1.9 až 30.11
45
 
ryba hájená
 
 kapor rybničný
15.3 až 31.5
40
 
ryba hájená
 
 kapor sazan
celoročne
 
ryba hájená celoročne
 lieň sliznatý
15.3 až 31.5
25
 
ryba hájená
 
 amur biely
nehájená
60
lov ryby povolený celoročne
 tolstolobik biely
nehájená
45
lov ryby povolený celoročne
 tolstolobik pestrý
nehájená
45
lov ryby povolený celoročne
 pleskáč vysoký
15.3 až 31.5
30
 
ryba hájená
 
 pleskáč tuponosý
15.3 až 31.5
20
 
ryba hájená
 
 pleskáč siný
15.3 až 31.5
20
 
ryba hájená
 
 pleskáč zelenkavý
nehájená
neurčená
lov ryby povolený celoročne
 podustva severná
15.3 až 31.5
30
 
ryba hájená
 
 mrena severná
15.3 až 15.6
40
 
ryba hájená
 
 mrena škvrnitá
15.3 až 31.5
25
 
ryba hájená
 
 nosáľ sťahovavý
15.3 až 31.5
25
 
ryba hájená
 
 červenica ostrobruchá
nehájená
neurčená
lov ryby povolený celoročne
 plotica červenooká
nehájená
neurčená
lov ryby povolený celoročne
 plotica lesklá
celoročne
 
ryba hájená celoročne
 plotica perleťová
celoročne
 
ryba hájená celoročne
 jalec hlavatý
nehájená
20
lov ryby povolený celoročne
 jalec maloústy
15.3 až 31.5
20
 
ryba hájená
 
 jalec tmavý
15.3 až 31.5
20
 
ryba hájená
 
 mieň sladkovodný
1.1 až 15.3
35
ryba hájená
 
 jeseter malý
15.3 až 31.5
45
 
ryba hájená
 
 jeseter ruský
celoročne
 
ryba hájená celoročne
 sumček čierny
nehájená
neurčená
lov ryby povolený celoročne
 sumček hnedý
nehájená
neurčená
lov ryby povolený celoročne
 belička európska
nehájená
neurčená
lov ryby povolený celoročne
 čerebľa pestrá
nehájená
neurčená
lov ryby povolený celoročne
 karas striebristý
nehájená
neurčená
lov ryby povolený celoročne
 karas zlatistý
celoročne
 
ryba hájená celoročne
 slíž severný
nehájená
neurčená
lov ryby povolený celoročne
 hlaváč bieloplutvý
15.3 až 31.5
neurčená
 
ryba hájená
 
 hlaváč pásoplutvý
15.3 až 31.5
neurčená
 
ryba hájená
 
 hrebenačka fŕkaná
nehájená
neurčená
lov ryby povolený celoročne
 hrebenačka pásavá
celoročne
 
ryba hájená celoročne
 hrebenačka vysoká
celoročne
 
ryba hájená celoročne
 hrúz bieloplutvý
nehájená
neurčená
lov ryby povolený celoročne
 hrúz fúzatý
celoročne
 
ryba hájená celoročne
 hrúz Kesslerov
celoročne
 
ryba hájená celoročne
 hrúz škvrnitý
nehájená
neurčená
lov ryby povolený celoročne
 hrúzovec sieťovaný
nehájená
neurčená
lov ryby povolený celoročne
 blatniak tmavý
celoročne
 
ryba hájená celoročne
 býčko čiernoústy
nehájená
neurčená
lov ryby povolený celoročne
 býčko hlavatý
nehájená
neurčená
lov ryby povolený celoročne
 býčko nahotemenný
nehájená
neurčená
lov ryby povolený celoročne
 býčko piesočný
nehájená
neurčená
lov ryby povolený celoročne
 býčko rúrkonosý
celoročne
 
ryba hájená celoročne
 býčkovec amurský
nehájená
neurčená
lov ryby povolený celoročne
 čík európsky
celoročne
 
ryba hájená celoročne
 klárius panafrický
nehájená
neurčená
lov ryby povolený celoročne
 kolok veľký
celoročne
 
ryba hájená celoročne
 kolok vretenovitý
celoročne
 
ryba hájená celoročne
 lopatka dúhová
celoročne
 
ryba hájená celoročne
 mečovka zelená
nehájená
neurčená
lov ryby povolený celoročne
 ostračka veľkoústa
nehájená
neurčená
lov ryby povolený celoročne
 ovsienka striebristá
nehájená
neurčená
lov ryby povolený celoročne
 pichľavka siná
nehájená
neurčená
lov ryby povolený celoročne
 ploska pásavá
celoročne
 
ryba hájená celoročne
 pĺž severný
celoročne
 
ryba hájená celoročne
 pĺž vrchovský
celoročne
 
ryba hájená celoročne
 sih maréna
1.9 až 31.12
25
 
ryba hájená
 sih peleď
1.9 až 31.12
25
 
ryba hájená
 slnečnica pestrá
nehájená
neurčená
lov ryby povolený celoročne
 šabľa krivočiara
celoročne
 
ryba hájená celoročne
 tilapia nílska
nehájená
neurčená
lov ryby povolený celoročne
 veslonos americký
nehájená
neurčená
lov ryby povolený celoročne
 živorodka ostropyská
nehájená
neurčená
lov ryby povolený celoročne
 živorodka pestrá
nehájená
neurčená
lov ryby povolený celoročne

 

DOWNLOAD

Tu si môžete stiahnúť    tlačovú formu    tejto tabuľky vo formáte Excel.

návrat hore

Návštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webu