Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky

Revíry RevíryRevíryRevíryRevíryRevíry

Preteky, súťaže Preteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťaže

Zákony, vyhlášky Zákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhlášky

Zo života členov MO Zo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MO

Rôzne články Rôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne články

Anketa AnketaAnketaAnketaAnketaAnketa

VYHLÁŠKA č.185-2006 Z.z.

ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 17. marca 2006, ktorou sa vykonáva zákon č. 139-2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov
VYHLÁŠKA č.185/2006 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 17. marca 2006, ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov

Heslovitý obsah zákona.


Tu si môžete stiahnuť celé znenie
VYHLÁŠKY č.185/2006 Z.z.

 • §1-Predmet úpravy
 • §2-Členenie vôd
 • §3-Evidencia rybárskeho revíru
 • §4-Označovanie rybárskych revírov
 • §5-Zarybňovací plán rybárskeho revíru
 • §6-Skúška rybárskeho hospodára
 • §7-Povolenie a osobitné povolenie
  • §8-Povolenie
  • §9-Osobitné povolenie
 • §10-Čas individuálnej ochrany rýb
 • §11-Čas individuálnej ochrany ostatných vodných organizmov
 • §12-Denný čas lovu rýb
 • §13-Lovná miera rýb
 • §14-Množstvo úlovkov a ich evidencia
 • §15-Opatrenia na záchranu rýb pri mimoriadnych situáciách
 • §16-Skúška člena rybárskej stráže
 • §17-Spôsoby lovu rýb
 • §18-Prechodné ustanovenia
 • §19-Zrušovacie ustanovenie
 • §20-Účinnosť:táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. apríla 2006.


návrat hore

Návštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webu