Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky

Revíry RevíryRevíryRevíryRevíryRevíry

Preteky, súťaže Preteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťaže

Zákony, vyhlášky Zákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhlášky

Zo života členov MO Zo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MO

Rôzne články Rôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne články

Anketa AnketaAnketaAnketaAnketaAnketa

ÚLOVKOVÁ SÚŤAŽ - rok 2010

Aktualizované: 23.9.2010       Zverejnil: ADAMÍK Peter

  Pravidlá súťaže   Pravidlá súťaže   Pravidlá súťaže   Pravidlá súťaže   Pravidlá súťaže   Pravidlá súťaže

Úvod

Štartujeme anketu "RYBÁR ROKA 2010" - úlovkovú súťaž rybárov MOSRZ Čadca. V prípade, že sa chcete zúčastniť tejto ankety, je treba splniť základné podmienky (viď nižšie.)

Podmienky prihlásenie sa do ankety

 

 • rybár musí byť členom MO SRZ Čadca,
 • úlovok by mala byť lovná ryba, úhor (do súťaže sa nedajú prihlásiť úlovky morskej panny a iných potvor..)
 • spôsob lovu musí prebiehať podľa platných zákonov a vyhlášok.

Zdokumentovanie úlovku

 • dľžka úlovku - merať štandartným metrom (v prípade potreby zememeračským pásmom)
 • hmotnosť úlovku - je podstatná, odvážiť rybu je nutné..
 • revír, v ktorom bola ryba ulovená
 • dátum a hodina ulovenia ryby
 • svedkovia - mená svedkov - je vhodné, aby to boli aktívny rybári
 • stručný popis priebehu lovu
 • vhodná je fotografia úlovku aj so šťastným lovcom

Zberné miesto prihlášok do súťaže do súťaže

 

 

 • poštou, alebo osobne na adresu ADAMÍK Peter, Hviezdoslavova ul 1952/2 Čadca 02201
 • osobne v rybárskom obchode na Štúrovej ulici u Petra Švancara

Odmena pre víťaza

 

 

 • putovný pohár
 • diplom a plaketa - ostáva v trvalej držbe víťaza ankety
 • obdiv ostatných rybárov

  Vyhodnotenie súťaže   Vyhodnotenie súťaže   Vyhodnotenie súťaže   Vyhodnotenie súťaže   Vyhodnotenie súťaže   Vyhodnotenie súťaže

Adamík Peter

 

Vyhodnotenie súťaže prebehne po skončení rybárskej sezóny, pred následnou výročnou schôdzou. Odovzdanie putovného pohára s prípadnou vecnou cenou pre víťaza ankety prebehne priamo na výročnej členskej schôdzi. Zároveň bude v týždenníku Kysuce v "Rybárskom okienku" uverejnená správa o víťazovi súťaže.

 

Prajem všetkým členom MOSRZ Čadca bohaté úlovky. Teším sa na prihlášky a fotografie vaších kapitálnych úlovkov počas tejto rybárskej sezóny.

LOVU ZDAR !!!
Organizátor súťaže:
Adamík Peter
kontakt: 0915 825 020
návrat hore

  Prihlásené úlovky   Prihlásené úlovky   Prihlásené úlovky   Prihlásené úlovky   Prihlásené úlovky   Prihlásené úlovky

Prvý súťažný úlovok       Zverejnené: 23.9.2010

Kapitálny kapor pána Štefana HERDU

 • šťastný lovec: HERDA Štefan
 • dľžka kapra: 74 cm
 • hmotnosť úlovku: 9,48 kg
 • revír: VN Milošová
 • dátum a hodina lovu: 12.9.2010 - 10:30 hodina
 • svedkovia:
  • PROKOP Dušan
  • JANTULÍK Rudolf
Herda štefan
návrat hore

Návštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webu