Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky

Revíry RevíryRevíryRevíryRevíryRevíry

Preteky, súťaže Preteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťaže

Zákony, vyhlášky Zákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhlášky

Zo života členov MO Zo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MO

Rôzne články Rôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne články

Anketa AnketaAnketaAnketaAnketaAnketa

Zarybňovanie revírov MO SRZ Čadca v roku 2010

Aktualizované: 25.9.2010       Správu poskytol: Mudr. KRASŇAN František

Zakázané spôsoby lovu !!!

V súvislosti s nasadení šťuky severnej na naše dva revíry:
 1. rybník Svrčinovec (evidenčné číslo revíru: 3-3520-1-1)
 2. rybník Čierne (evidenčné číslo revíru: 3-0530-1-1)
je zakázaný lov na živú a mŕtvu rybku (do odvolania). Zároveň sa odporúča pri love prívlačou používať háčiky bez protihrotu. (Je to len odporúčanie...) Dôvod tohoto rozhodnutia je asi kažému z nás jasný. Prevažujúca časť objemu nasadenej šťuky nedosahuje lovnú mieru a tak by dochádzalo k jej zbytočnému poškodeniu a prípadnému úhynu.
JESENNÉ ZARYBNENIE
Jesenné zarybnenie kaprom rybničným, šťukou severnou a pstruhom dúhovým (pred plánovaným Muškárskym pretekom) prebehlo dňa 10.septembra 2010. Rozdelenie zakúpenej ryby bolo prejednané a schválené na schôdzi výboru dňa 2.9.2010.
Skutočné zarybnenie sa u kapra a pstruha previedlo podľa plánu.
Zarybnenie šťukou sa však navýšilo oproti plánovanému množstvu o 90% (namiesto 200 kusov bolo nasadených 380 kusov šťuky severnej)

Prevziatie ryby u dvoch dodávateľov prebehlo v tomto zložení:

             1. - kapra a šťuku severnú prevzali:
 • Ing. HAUSMAN Karol
 • RNDr. FIALA Jiří
 • Hlava Jozef
 • Gamrot Zdislav - zástupca kontrólnej komisie MO
             2. - pstruha dúhového prevzali:
 • Mudr. KRASŇAN František
 • HERDA Štefan

Zarybňovanie kaprových revírov

Dovezené množstvá rýb a rozpis vysadenia do jednotlivých rybníkov sú uvedené nižšie.

Druh ryby Dátum Revír Množstvo Poznámka
Kapor rybničný 10.9.2010 VN Milošová 1000 kg  
10.9.2010 rybník Svrčinovec 1000 kg  
10.9.2010 rybník Čierne 1000 kg  
Pstruh dúhový 10.9.2010 VN Milošová 700 kg  
Šťuka severná 10.9.2010 rybník Svrčinovec 190 kusov  
10.9.2010 rybník Čierne 190 kusov  

 

Zzarybnenie šťukou severnou bolo prevedené len na rybníkoch Čierne a Svrčinovec. Súbežne sa vysadil pstruh dúhový len na VN Milošová. Tým sa zamedzí "úbytku" pstruhov, ako potravy šťuky a zároveň sa "odplevelia" rybníky Čierne a Svrčinovec.

Druhová ochrana počas povinnej doby hájenia

Po jesennom zarybnení boli revíry druhovo hájené takto:
Revír Druh ryby Zákaz lovu do Lov povolený od
VN Milošová
ev.č. 3-3440-1-1
Kapor rybničný 26.9.2010 27.9.2010 (pondelok)
Pstruh dúhový 26.9.2010 27.9.2010 (pondelok)
rybník Svrčinovec
ev.č. 3-3520-1-1
Kapor rybničný 25.9.2010 26.9.2010 (nedeľa)
Šťuka severná 25.9.2010 26.9.2010 (nedeľa)
rybník Čierne
ev.č. 3-0530-1-1
Kapor rybničný 25.9.2010 26.9.2010 (nedeľa)
Šťuka severná 25.9.2010 26.9.2010 (nedeľa)

 

 

Druhová ochrana rýb je na VN Milošová termínovo posunutá oproti ostatným rybníkom o jeden deň.
Je to v súvislosti s plánovaným Muškárskym pretekom.

 

Právne ustanovenie
Citácia z VYHLÁŠKY č.185/2006 Z.z. paragraf 17:
Pri zarybňovaní rybárskych revírov násadou väčšou, ako je najmenšia lovnámiera rýb, nemožno loviť vysadzovaný druh rýb v období určenom užívateľom, ktoré môže byť v rozpätí od 14 do 30 dní.
Užívateľ uvedie na dodatkovej tabuli umiestnenej na samostatnej konštrukcii s tabuľou:
 1. druh vysadených rýb,
 2. čas, v ktorom nemožno loviť ryby,
 3. text „Zákaz lovu vysadených druhov rýb“.

 

 

JARNÉ ZARYBNENIE
Jarné zarybnenie kaprom rybničným a pstruhom dúhovým (pred plánovaným Beskydským pretekom) prebehlo bez problémov.
Kapor bol dovezený v stredu 28.4.2010 v popoludňajších hodinách.

Pstruh bol vysadený do VN Milošová v piatok, 29.4.2010 - dva dni pred Beskydským pretekom. Tým sa zabránilo aj možným špekuláciám o nepovolenom zakrmovaní lovných miest pred pretekom.

Zarybňovania sa zúčastnil aj člen revíznej komisie.

Zarybňovanie kaprových revírov

Dovezené množstvá rýb a rozpis vysadenia do jednotlivých rybníkov sú uvedené nižšie.

Druh ryby Dátum Revír Množstvo Poznámka
Kapor rybničný 28.4.2010 VN Milošová 4000 kg  
28.4.2010 rybník Svrčinovec 1000 kg  
28.4.2010 rybník Čierne 1000 kg  
Pstruh dúhový 29.4.2010 VN Milošová 700 kg  

 

 

Zarybňovanie pstruhových revírov

Pán Putyra Alojz a Frko Dušan sa pričinili o pekný úspech v odchove plôdika pstruha potočného. Aj vďaka im bolo možné dostatočne zarybniť chovné potoky a vlásočnice.

Zarybnenie prebehlo na všetkých revíroch v 16. a 17 týždni. Jednotlivý hospodári spolu s brigádnikmi nasadili do potokov tieto množstvá pstruhov:

Hospodár počet kusov
Nieslaník Roman 10 000
Poliak Štefan 20 000
Mitka Ján 55 000
Mikula Roman 50 000
Herda Štefan 10 000
SPOLU 145 000

 

 

 

Pozrite si zarybňovanie z roku 2009

Jarné zarybnenie rybníkov Milošová, Svrčinovec a Čierne prebehlo dňa 17.4.2009

návrat hore

Návštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webu