Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky

Revíry RevíryRevíryRevíryRevíryRevíry

Preteky, súťaže Preteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťaže

Zákony, vyhlášky Zákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhlášky

Zo života členov MO Zo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MO

Rôzne články Rôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne články

Anketa AnketaAnketaAnketaAnketaAnketa

Úlovky rybárov MO SRZ Čadca za rok 2009

Aktualizované: 20.3.2010       Správu poskytol: Ing. HAUSMAN Karol

Úlovky na revíroch Rady SRZ a iných MOSRZ

Členovia našej miestnej organizácie navštívili okrem revírov MO Čadca aj 54 revírov Rady a iných MO SRZ.

Najviac navštevované revíry (mimo revírov MO Čadca)
Revír Počet ulovených kusov Sumárna hmotnosť rýb
VN Orava 2250 ks 3466 kg
VN Liptovská Mara 2276 ks 4407 kg
VN Nosice 2015 ks 1225 kg
VN Žlina 1604 ks 864 kg

 

Spolu sa na ostatných revíroch (mimo vôd MO Čadca) ulovilo:

Prehľad úlovkov (mimo revírov MO Čadca)
Druh ryby rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009
kusov hmotnosť kusov hmotnosť kusov hmotnosť kusov hmotnosť
Kapor 1089 3188 kg 967 2453 kg 1050 3078 kg 1931 4462 kg
Zubáč 1051 3988 kg 1580 3138 kg 1313 3716 kg 1265 3422 kg
Šťuka 283 708 kg 350 717 kg 264 733 kg 320 911 kg
Nosáľ 2922 825 kg 2656 817 kg 2856 796 kg 2697 771 kg
Podustva 740 290 kg 565 289 kg 477 281 kg 488 258 kg
Pleskáč 1159 1183 kg 1213 1288 kg 1176 1143 kg 2933 2291 kg
Všetky ryby spolu 9164 11003 kg 9056 9896 kg 9055 10840 kg 12305 13841 kg

 

Na revíroch MO SRZ Čadca sme zaznamenali tieto úlovky:

Prehľad úlovkov len na revíroch MO SRZ Čadca v roku 2009
Druh vody KAPROVÉ PSTRUHOVÉ LIPŇOVÉ
Druh ryby Kusov Hmotnosť Kusov Hmotnosť Kusov Hmotnosť
kapor 3575 ks 7605 kg        
lieň 10 ks 5 kg        
amur 9 ks 26 kg        
jalec hlavatý 747 ks 180,5 kg 38 ks 8,5 kg 67 ks 16 kg
podustva 515 ks 139 kg     6 ks 2,2 kg
mrena severná 104 ks 32 kg     2 ks 0,5 kg
nosáľ 293 ks 67 kg        
karas 6 ks 2,5 kg        
šťuka 8 ks 24 kg        
zubáč 7 ks 5 kg        
ostriež 35 ks 3,5 kg        
pstruh potočný 235 ks 64,5 kg 496 ks 104,5 kg 211 ks 46,5 kg
pstruh dúhový 3925 ks 1170,5 kg 7 ks 3,25 kg 12 ks 2,7 kg
lipeň 42 ks 9,5 kg 92 ks 19 kg 440 ks 97 kg
sivoň     2 ks 0,3 kg    
ostatné druhy rýb 91 ks 21,5 kg     x ks 9 kg

 

Sumárny prehľad úlovkov len na revíroch MO Čadca
Kategória revíru Počet ulovených kusov Sumárna hmotnosť rýb
kaprové revíry 9604 ks 9365 kg
lososové revíry 1416 ks 307 kg
Úlovky spolu 11020 ks 9672 kg

 Spávu podpísal:                   Ing. HAUSMAN Karol       
hlavný hospodár MO SRZ Čadca  

návrat hore

Návštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webu