Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky

Revíry RevíryRevíryRevíryRevíryRevíry

Preteky, súťaže Preteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťaže

Zákony, vyhlášky Zákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhlášky

Zo života členov MO Zo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MO

Rôzne články Rôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne články

Anketa AnketaAnketaAnketaAnketaAnketa

Výbor MO SRZ Čadca - rok 2010

Zverejnené: 21.2.2010

Zoznam členov výboru MO SRZ Čadca - rok 2010

Rok 2010 bol v SRZ volebný.
Na výročnej členskej schôdzi (dňa 21.02.2010) sa konali voľby aj do organizačných zložiek MO SRZ Čadca.
Členská základňa si zvolila týchto členov výboru základnej organizácie:

 

Meno funkcia kontaktné číslo
1.
 
Mudr. KRASŇAN František predseda 0905 408 476
2.
 
Ing. NIESLANÍK Roman podpredseda 0905 477 635
3.
 
Bc. ŠVANCÁR František tajomník 0904 416 133
4.
 
Ing. HAUSMAN Karol hlavný hospodár 0905 935 201
5.
 
PRIEČKO Ľubomír pokladník 0907 537 507
6.
 
KRKOŠKA Milan    predseda rybárskej stráže     0904 342 155
7.
 
PALÚCH Patrik člen výboru 0905 189 652
8.
 
MITKA Ján člen výboru 0903 384 320
9.
 
PERĎOCH Ľuboš člen výboru 0914 119 076
10.
 
POLJAK Štefan člen výboru 0915 629 455
11.
 
TADANAJ Juraj člen výboru 041 4331701
12.
 
RNDr. FIALA Jiří člen výboru 0915 823 365
13.
 
ing. SIHELNÍK Marián člen výboru 0903 636 821
14.
 
BELEŠ Pavol člen výboru 0908 595 551
15.
 
HERDA Štefan člen výboru 0903 102 740
16.
 
STRÁŇAVSKÝ Igor člen výboru 0911 313 020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ukončili svoju činnosť...   ukončili svoju činnosť...   ukončili svoju činnosť...   ukončili svoju činnosť...   ukončili svoju činnosť...   ukončili svoju činnosť...

Z výboru predošlého volebného obdobia nekandidovali vo voľbách aj dvaja dlhoročný funkcionári našej základnej organizácie.
Ďakujeme im za vykonanú prácu a prajeme ešte veľa úspešných rybárskych sezón aj v spoločnosti priateľov z MO.

1.
 
HĽUZÁK Dušan podpredseda MO SRZ Čadca
2.
 
Ing. KOPA Igor účtovník MO SRZ Čadca

 

 

Plán hlavných úloh na rok 2010

Výročná členská schôdza schvaľuje:

 1. práca s mládežou
 2. výkup pozemkov pod rybníkmi Svrčinovec a Čierne - dlhodobá úloha
 3. ochrana naších vôd (aj v súvislosti s nedobrým vplyvom kormorána)
 4. zabezpečiť prenájom priestorov rybárskeho domu
 5. zrealizovať školenie nových členov
 6. vykonať poradu členov rybárskej stráže a pomocných hospodárov
 7. vykonať zarybnenie v rozsahu - 8000 kg kapra rybničného, 600 kg pstruha dúhového, 45000 kusov podustvy (ročná), 11000 kusov lipňa, 63000 kusov pstruha potočného
 8. celoročne pomáhať rybárskej stráži pri zvyšovaní právneho povedomia rybárov
 9. zvýšiť kontrolu vykonávania brigád - ich rozsah a oprávnenosť vykázaných hodín.
 10. usporiadať preteky v love pstruha dúhového
 11. usporiadať kaprové preteky mládeže a dospelých
 12. usporiadať muškárske preteky v love pstruha dúhového
 13. usporiadať rybársky ples

 

návrat hore

Návštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webu