Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky

Revíry RevíryRevíryRevíryRevíryRevíry

Preteky, súťaže Preteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťaže

Zákony, vyhlášky Zákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhlášky

Zo života členov MO Zo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MO

Rôzne články Rôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne články

Anketa AnketaAnketaAnketaAnketaAnketa

Rybárska stráž - rok 2010

Aktualizované: 3.9.2010

Zoznam členov rybárskej stráže pri MO SRZ Čadca

Meno funkcia kontaktné číslo
1.
 
KRKOŠKA Milan predseda rybárskej stráže 0904 342 155
2.
 
Mudr. KRASŇAN František člen stráže 0905 408 476
3.
 
MITKA Ján člen stráže 0903 384 320
4.
 
BUCHTA Milan člen stráže 041 4385899
5.
 
HLAVA Jozef člen stráže xxxx xxx xxx
6.
 
RÁBIK Martin člen stráže 0903 639 618
7.
 
Ing. FRANEK Marián člen stráže 0905 110 054
8.
 
GAJDOŠ Ján člen stráže 0902 732 562
9.
 
PALÚCH Patrik člen stráže 0905 189 652
10.
 
BELEŠ Pavol člen stráže 0908 595 551
11.
 
PERĎOCH Ľubomír člen stráže 0914 119 076
12.
 
BLAŠČÁK Jozef člen stráže 0918 412 965
13.
 
ZAHATLAN Jozef člen stráže od 09-2010 0907 850 940
14.
 
TRÚCHLY Martin člen stráže od 09-2010 0915 461 143
15.
 
CÁDER Milan člen stráže od 09-2010 0905 514 887
16.
 
MIKULA Roman člen stráže od 09-2010 0908 563 111
17.
 
JURGA Miroslav člen stráže od 09-2010 xxxx xxx xxx
18.
 
KOZÁK Pavol člen stráže od 09-2010 xxxx xxx xxx
19.
 
KRKOŠKA Milan ml. člen stráže od 09-2010 0907 633 033
20.
 
KRKOŠKA Peter člen stráže od 09-2010 xxxx xxx xxx

 

návrat hore

Návštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webu