Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky

Revíry RevíryRevíryRevíryRevíryRevíry

Preteky, súťaže Preteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťaže

Zákony, vyhlášky Zákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhlášky

Zo života členov MO Zo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MO

Rôzne články Rôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne články

Anketa AnketaAnketaAnketaAnketaAnketa

O nás...

Pár riadkov o športových rybároch

Kto je to športový rybár ? Tento termín je priamo definovaný v stanovách Slovenského rybárskeho zväzu. No príznačnejšie možno opísať životný postoj rybára slovami klasika... Nasledujúci úryvok je z knihy "RYBÁŘSKY SPORT" od autora Jaroslava Tejčka.
Kniha bola vydaná v Prahe - v roku 1934 !!!

Sportovní rybař !!!

Pamatuj, že i při veškeré péči tvé i ostatních pravých sportovcú, ryba ve volných vodách bude stále vzácnejším tvorem následkem chodu světa.
A proto odkaz předkú cti, uchovávej a nedopusť jeho ničení. Nebude Ti k necti ani dnes, napodobíš-li v tomto směru krásny rys bývalé feudální šlechty, která tradičně pietně uchovávala lesy, přírodní reservace, aleje, staré hrady a jiné památky zašlých dob, i když ji ničeho nevynášely !

Rybaříš-li rád, dopřej si této ušlechtilé zábavy, ale potom se také svědomitě a s láskou starej, aby všude, kam přijdeš sportovat, byl bujný život ve vodách a tak ryby pilně nasazuj a haj !

N evnášej, prosím, do sportu touhu po zisku, která rozvrátila a nadále rozleptáva lidskou společnost, ale hleď, abys kdykoli ti možno, uprchl do volné přírody a nejtěsněji se přivinul k jejímu srdci. Na březích naších tokú zapomeneš na řvavý běh světa a osladíš si tak tu krátkou chvíli života, která je nám na této planetě dopřána.MOSRZ Čadca

Teraz už niečo o rybároch, ktorým patrí tento web.
Sme členovia Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Čadci /MOSRZ Čadca/.
Je to združenie občanov, ktorých spájajú spoločné záujmy:
 • rozvoj a uplatňovanie rekreačného a športového rybárstva,
 • ochrana prírody a životného prostredia na úseku rybárstva,
 • starostlivosť o ekológiu vôd a okolitej prírody,
 • zachovanie genofondu rýb,
 • hospodárenie na rybárskych revíroch v súlade so zákonom o rybárstve,
 • práca s mládežou a deťmi, ktoré majú aktívny záujem o rybársky šport.

Základné princípy členstva v MOSRZ Čadca

 • členstvo v organizácií je dobrovoľné,
 • členom sa môže stať každý občan Slovenskej republiky od 6.roku svojho života,
 • každý môže z neho slobodne vystúpiť,
 • riadime sa zásadami kolektívneho vedenia a rozhodovania,
 • do našej činnosti môžu orgány verejnej správy zasahovať len v medziach zákona,
 • financujeme sa prakticky sami:
  1. - z členských príspevkov a zápisného
   - z príjmov za povolenia na rybolov
   - z príjmov rôznych akcií (napríklad z pretekov)
   - z iných príjmov (napríklad z chovu násadových rýb)
   - z darov
Naša miestna organizácia sa riadi stanovami Slovenského rybárskeho zväzu. Ak máte záujem dozvedieť sa viac o pravidlách členstva a princípoch fungovania SRZ, tak si prečítajte články v sekcii Zákony

návrat hore

Návštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webu