Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky

Revíry RevíryRevíryRevíryRevíryRevíry

Preteky, súťaže Preteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťaže

Zákony, vyhlášky Zákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhlášky

Zo života členov MO Zo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MO

Rôzne články Rôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne články

Anketa AnketaAnketaAnketaAnketaAnketa

Hospodári MO SRZ Čadca - rok 2010

Aktualizované: 4.3.2010

Zoznam hospodárov na revíroch MO SRZ Čadca

Nový rybásky rok priniesol aj zmeny v obsadení hospodárov:

  • Po dobrej skúsenosti so zmenou hospodára na VN Milošová (v roku 2009) sa podarilo získať ďalšieho ochotného člena MOSRZ (pán MIKULA Roman), ktorý sa pokúsi zveľadiť rybník na Čiernom, ako aj pstruhový úsek rieky Čierňanky.
  • Pán Herda Štefan sa podujal obhospodarovať aj potok Milošovanka.
  • Pán Beleš Pavol sa vrátil k svojmu pôvodnému revíru a pribral aj lipňový úsek rieky Čierňanky.
  • Zmena nastala na revíroch Trstená a Rakovka, kde revíry prevzal do správy pán POLJAK Štefan.
  • Šancu dostal aj ADAMÍK Petr, ktorý bude spolupracovať s hlavným hospodárom na revíre KYSUCA III.
Prajeme im veľa úspechov.


Meno funkcia kontaktné číslo
1.
 
Ing. HAUSMAN Karol hlavný hospodár MOSRZ Čadca
Kysuca č.3 (revír 3-1850-1-1)
Čiastkové povodie rieky Kysuca od ústia riečky Bystrica
v meste Krásno nad Kysucou po ústie potoka Olešnianka.
0905 935 201
2.
 
ZAHATLAN Jozef pomocný hospodár - Kysuca č.3 (revír 3-1850-1-1)
Čiastkové povodie rieky Kysuca od ústia potoka Olešnianka
po ústie potoka Rakovanka
0907 850 940
3.
 
ADAMÍK Petr pomocný hospodár - Kysuca č.3 (revír 3-1850-1-1)
Čiastkové povodie rieky Kysuca od ústia riečky Oščadničanka
po ústie riečky Rakovanka.
0915 825 020
4.
 
BUCHTA Milan pomocný hospodár - Kysuca č.3 (revír 3-1850-1-1)
Čiastkové povodie rieky Kysuca od ústia riečky Bystrica
v meste Krásno nad Kysucou po ústie riečky Oščadničanka.
041 4385899
5.
 
HERDA Štefan VN Milošová (revír3-3440-1-1)
Vodná plocha rybníka pri miestnej časti Čadca - Milošová.
Milošovský potok (revír 3-2260-4-1)
Milošovský potok od ústia do rieky Čierňanka v miestnej časti
Čadca-Podzávoz, po pramene a priehradné teleso Milošovského rybníka.
0903 102 740
6.
 
HLAVA Jozef VN Svrčinovec (revír 3-3520-1-1)
Vodná plocha rybníka pri obci Svrčinovec.
nezverejnené
7.
 
MIKULA Roman VN Čierne (revír 3-0530-1-1)
Vodná plocha rybníka v obci Čierne.
Čierňanka č.2 (revír 3-0550-4-1)
Čierňanka od ústia Šľahorovho potoka v obci Svrčinovec po pramene.
0908 563 111
8.
 
BELEŠ Pavol Čierňanka č.1 (revír 3-0540-5-1)
Rieka Čierňanka od ústia do rieky Kysuca v meste Čadca
po ústie Šľahorovho potoka v obci Svrčinovec.
Čadečanka (revír 3-0490-4-1)
Potok Čadečanka od ústia do rieky Čierňanka
v miestnej časti Čadca - Podzávoz po pramene.
0908 595 551
9.
 
POLJAK Štefan Trstená (revír 3-4410-4-1)
Potok Trstená od ústia do rieky Kysuca v obci Raková
po pramene nad osadou Korcháňovci.
0915 629 455
10.
 
NIESLANÍK Roman Raková (revír 3-3150-4-1)
Potok Raková od ústia do rieky Kysuca v obci Raková
po pramene v obci Zákopčie.
0905 477 635
11.
 
TRÚCHLY Martin Oščadnica (revír 3-2780-4-1)
Potok Oščadnica od ústia do rieky Kysuca po pramene vrátane prítokov.
0915 461 143
12.
 
MITKA Ján Bystrica č.1 (revír 3-0380-5-1)
Čiastkové povodie riečky Bystrice
od ústia do rieky Kysuca v Krásne nad Kysucou
po most pri kameňolome v obci Klubina.
Radôstka č.1 (revír 3-3100-4-1)
Potok Radôstka od ústia do rieky Bystrica v obci Strará Bystrica
po ľavostranný bezmenný potok v obci Lutiše pri kostole.
0903 384 320
13.
 
CÁDER Milan Bystrica č.2 (revír 3-0390-4-1)
Čiastkové povodie riečky Bystrice
od mosta pri kameňolome v obci Klubina
po priehradné teleso VN Nová Bystrica.
0905 514 887
14.
 
KOLENO Jozef Vychylovka (revír 3-6080-4-1)
Potok Vychylovka od ústia do rieky Bystrica
v obci Nová Bystrica po pramene.
0905 492 651

 

Menofunkciakontaktné číslo
1.
 
FRKO Dušan Liaheň Rieka
odchov násad v liahni
---
2.
 
PUTYRA Alojz Liaheň Rieka
odchov násad v liahni
---

 

návrat hore

Návštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webu