Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky

Revíry RevíryRevíryRevíryRevíryRevíry

Preteky, súťaže Preteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťaže

Zákony, vyhlášky Zákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhlášky

Zo života členov MO Zo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MO

Rôzne články Rôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne články

Anketa AnketaAnketaAnketaAnketaAnketa

História
organizovaného športového rybárstva v Čadci

Členom našej organizácie som len niekoľko rokov. Je to skutočne len zlomok času z jej cekového života. Pri získavaní informácií pre túto stránku som sa dostal len ku niekoľkým dokumentom a kronike MOSRZ.
Žiaľ, kronika je vedená až od roku 1975. Preto nižšie uvedené historické fakty budú len tak presné, ako sú informácie v dokumentoch. Popredu sa ospravedlňujem hlavne naším starším rybárom za nepresnosti. Doplnenie a oprava údajov je vždy možná. Prosím, informujte ma...

"admin"          

Úplne na začiatku.....

Prvý písomný dokument sa datuje k 8.novembru 1945. Touto listinou poveril vtedajší Okresný národný výbor zriadením Rybárskeho spolku na Kysuciach týchto štyroch pánov. Možno teda povedať, že to boli
PRVÍ ČLENOVIA NAŠEJ ORGANIZÁCIE :
  • Cincik Jozef- redaktor
  • Bystrický Ladislav– firma Kysuce
  • Hulita Arnošt– úradník Nemocenskej poisťovne
  • Ing Cisárik– lesný radca z Oščadnice

 

  Členská legitimácia z roku 1946   Členská legitimácia z roku 1946   Členská legitimácia z roku 1946   Členská legitimácia z roku 1946   Členská legitimácia z roku 1946   Členská legitimácia z roku 1946

Z tohto obdobia sa zachovala aj členská legitimácia...s poradovým číslom „30“. Z nej sa dá vyčítať pôvodný ( a prvý) názov združenia:
"KYSUCKÝ OCHRANNÝ RYBÁRSKY SPOLOK V ČADCI"
Legitimácia mala platnosť jeden rok: od 1.1. do 31.12. 1946. Takže v tom roku prebehla prvá rybárska sezóna.
Zaujímavý text je na lícnej strane legitimácie:
„Legitimácia súčastne zmocňuje na zisťovanie oprávnenosti osôb prevádzajúcich rybolov v spolkových vodách.“
Je to až neuveriteľne jednoduché. Každy člen spolku bol zároveň aj členom rybárskej stráže. Rybári sa kontrolovali navzájom a zároveň chránili revír pred pytliakmi. A asi im to vtedy nerobilo problém. Tu je vhodné použiť citát z českého filmu „Vesničko má, středisková....: Tady na vsi je jiná morálka, jako v měste....taková neskažená....“

Prvé kroky.....

V kronike sa spomína len jedna historická udalosť z 50-tých rokov.
1947:Liaheň v Čadci – časť Rieka. Kronikár asi tiež nemal o tejto stavbe viac informácií...len jednu fotografiu. Takže, tu je: Huuups....

Rok 1975

Tento rok je zaujímavý viacerými udalosťami. Spolok sa rozrástol a mal už 250 členov, z toho 68 mládežníkov. Činnosť prekvitala. Členovia sa stretávali nie len pri rybačke. Zorganizovali 5-dňový zájazd po Slovensku a Letný výcvikový tábor pre mladých rybárov na Oravskej priehrade. Pod vedením R.Mackovčáka a Štefana Haneca sa zúčastnili aj súťaže LRU v Brodne. Spolok dokončil stavbu svojho prvého rybníka - v Turzovke a previedol zarybnenie. Nasadený bol kapor (600 kg, 1-2 kilové) a pstruh dúhový (200kg, dvojročný).
Na výstavbe rybníka bolo odpracované veľké množstvo brigádnických hodín. Pre zaujímavosť: pán Zemaník-840 hodín a pán Drvár-620 hodín. (je to až neuveriteľné, že...?) Pre potreby spolku sme zakúpili rodinný dom (176 tisíc korún). Tento „úlovok“získali a právne previedli do majetku spolku – páni: Slivka, Jurišta a Ondrášek.

Výstavba rybníkov.

Náš región je chudobný na stojace vody. Vznikla potreba vybudovať vlastné lovné rybníky. Podarilo sa postaviť štyri nádrže:
  • rybníky Turzovka (1975)
  • vodná nádrž Milošová (1987)
  • rybník Svrčinovec
  • rybník Čierne
Bol prevedený pokus o postavenie rybníka v Starej Bystrici. Ale stavbu sa nepodarilo dotiahnuť až do konca.

V ďalších rokoch pokračovala činnosť našej organizácie už v zabehnutých koľajách. Naši rybári sa pravidelne zúčastňovali rybárskych súťaží LRU, starali sa o zarybnenie naších vôd, a venovali sa výchove nových mladých členov organizácie. Menili sa členovia výboru a samozrejme aj celá členská základňa. Jenotlivé štatistické údaje o vývoji počtu členov a ďalších zmenách sú (alebo budú) uvedené na iných stránkach našeho webu.

 

návrat hore

Návštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webu