Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky

Revíry RevíryRevíryRevíryRevíryRevíry

Preteky, súťaže Preteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťaže

Zákony, vyhlášky Zákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhlášky

Zo života členov MO Zo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MO

Rôzne články Rôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne články

Anketa AnketaAnketaAnketaAnketaAnketa

Funkcionári MO SRZ Čadca
sumárny zoznam - 2010

Aktualizované: 16.5.2010
V tabuťke je sumárny zoznam všetkých funkcionárov MO SRZ Čadca
Obsahuje zoznam členov výboru, revíznej komisie, priestupkovej komisie, hospodárov a rybárskej stráže.

 

Meno výbor MO rybárska stráž revízna komisia priestupková komisia hospodár kontaktné číslo
1.
 
Mudr. KRASŇAN František predseda áno        0905 408 476 
2.
 
Ing. NIESLANÍK Roman podpredseda       áno 0905 477 635
3.
 
Bc. ŠVANCÁR František tajomník         0904 416 133
4.
 
Ing. HAUSMAN Karol hlavný hospodár       áno 0905 935 201
5.
 
PRIEČKO Ľubomír pokladník         0907 537 507
6.
 
KRKOŠKA Milan predseda rybárskej stráže áno       0904 342 155
7.
 
PALÚCH Patrik člen výboru áno       0905 189 652
8.
 
MITKA Ján člen výboru áno     áno 0903 384 320
9.
 
PERĎOCH Ľuboš člen výboru áno       0914 119 076
10.
 
POLJAK Štefan člen výboru       áno 0915 629 455
11.
 
TADANAJ Juraj člen výboru         041 4331701
12.
 
RNDr. FIALA Jiří člen výboru         0915 823 365
13.
 
ing. SIHELNÍK Marián člen výboru         0903 636 821
14.
 
BELEŠ Pavol člen výboru áno     áno 0908 595 551
15.
 
HERDA Štefan člen výboru       áno 0903 102 740
16.
 
STRÁŇAVSKÝ Igor člen výboru         0911 313 020
Meno výbor MO rybárska stráž revízna komisia priestupková komisia hospodár kontaktné číslo
17.
 
MASARIK Ján     áno     0908 901 957
18.
 
PALUBIAK Pavol     áno     0904 526 645
19.
 
GAMROT Zdislav     áno     0903 604 244
20.
 
RÁBIK martin   áno   áno   0903 639 618
21.
 
HLUBINA Ján       áno   0907 871 375
22.
 
HLAVA Jozef   áno   áno áno xxxx xxx xxx
23.
 
ZAHATLAN Jozef   áno     áno 0907 850 940
24.
 
ADAMÍK Petr         áno 0915 825 020
25.
 
BUCHTA Milan   áno     áno 041 4385899
26.
 
MIKULA Roman   áno     áno 0908 563 111
27.
 
TRÚCHLY Martin   áno     áno 0915 461 143
28.
 
CÁDER Milan   áno     áno 0905 514 887
29.
 
KOLENO Jozef         áno 0905 492 651
30.
 
GAJDOŠ Ján   áno       0902 732 562
31.
 
Ing. FRANEK Marián   áno       0905 110 054
32.
 
BLAŠČÁK Jozef   áno       0918 412 965
33.
 
JURGA Miroslav   áno       xxxx xxx xxx
34.
 
KOZÁK Pavol   áno       xxxx xxx xxx
35.
 
KRKOŠKA Milan ml.   áno       0907 633 033
36.
 
KRKOŠKA Peter   áno       xxxx xxx xxx

 

Elektronický kontakt

P
ripravujeme pre vás možnosť poslať e-mailovú správu každému funkcionárovi podľa vašeho výberu. Zatiaľ nie je veľký záujem o túto formu komunikácie. Časom sa to určite zmení. Dovtedy ponúkam možnosť poslať e-mail priamo adminovi. Viď nižšie...

Poslať e-mail adminovi priamo z webu

Igor Stráňavský
KONTAKT

Kontaktný formulár

 

Správa, ktorú tu napíšete, bude odoslaná adminovi
(Igorovi Stráňavskému) do jeho e-mailovej schránky
ICQ Status admina
návrat hore

Návštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webu