Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky

Revíry RevíryRevíryRevíryRevíryRevíry

Preteky, súťaže Preteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťaže

Zákony, vyhlášky Zákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhlášky

Zo života členov MO Zo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MO

Rôzne články Rôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne články

Anketa AnketaAnketaAnketaAnketaAnketa

Mladý rybár 2010-2011

UPOZORNENIE - možnosť prihlásiť sa na krúžok len do 13.9.2010 !!!

Aktualizované: 3.9.2010       Informácie poskytol: KRKOŠKA Milan
Je veľa detí, ktoré pri pohľade na loviaceho rybára zatúžia sami "zamávať udicou" nad vodou a prekonať opatrnosť ryby. Aby sa toto pokušenie nezmenilo na drancovanie naších riek a potokov, boli uzákonené pravidlá pre výkon rybárskeho práva. Porušenie týchto pravidiel (zákonov) sa považuje za trestný čin - pytliactvo.

Ako sa stať rybárom - s právoplatným povolením?

Pre dospelých občanov našeho štátu je vyriešenie tejto otázky jednoduchá záležitosť. Treba len:
 • naštudovať dotknuté zákony a vyhlášky
 • absolvovať nevyhnutné školenia a skúšky
 • stať sa členom SRZ
 • zakúpiť si povolenie na rybolov
 • a...loviť...
Iná situácia je u detí a mládeže. Je potrebný dohľad nad neplnoletými rybármi, aby ani omylom neboli porušované zákony.

Ako sa stať mladým rybárom ?

Prvým predpokladom pre riadny výkon rybárskeho práva sú vedomosti rybára a jeho členstvo v Slovenskom rybárskom zväze.
Nevyhnutné podmienky pre členstvo mladého rybára v SRZ:
 • prihlásenie sa do rybárskeho krúžku detí a mládeže
 • nadobudnutie vedomostí z oblasti ichtyológie a rybárskeho práva
 • úspešné absolvovanie menovaného krúžku
 • dolnú hranicu veku musí dieťa alebo mladistvý dosiahnuť do 31.12. príslušného kalendárneho roka.
 • členstvo detí vo veku od 6 do 14 rokov v krúžkoch detí a členstvo mládeže vo veku od 15 do 17 rokov v kluboch mládeže, pre účely vydávania povolení na lov rýb, sa považuje za členstvo vo zväze.

Základné organizácie Slovenského rybárskeho zväzu môžu zriaďovať:

 • Krúžky detí - pre deti vo veku od 6 do 14 rokov
 • Kluby mládeže - pre mládež vo veku od 15 do 17 rokov

Pre deti a mládež z okresu Čadca sme aj tento rok otvorili nový krúžok detí a klub mládeže pod vedením týchto lektorov:

 • pani PaedDr. Sadleková Jozefína
 • pán Krkoška Milan

Ako sa prihlásiť do krúžku mladých rybárov ?

FOTO

Ak máte záujem absolvovať krúžok mladých rybárov v roku 2010-2011, je treba sa osobne prihlásiť v Centre voľného času Čadca do 13.9.2010!!
Budova sa nachádza na Kukučínovej ulici, v areáli ZŠ A. Hlinku - pozrite si priloženú mapku.

Krúžok sa bude pravideľne stretávať každý utorok od 15.00 do 17.00 hodiny.

Prvé stretnutie členov rybárskeho krúžku v roku 2010/2011 sa koná
21. 09. 2010 o 15.00 hod. v centre voľného času.

 

  So sebou si prineste:
 • vzdelávací poukaz na záujmový krúžok - získate ho v škole, ktorú navštevujete
 • poplatok za navštevovanie rybárskeho krúžku je 1€ a platiť sa bude až pri kúpe povolenia na rybolov (nie v CVČ)
ŽIADOSŤ o prijatie do Centra voľného času Čadca.

 

Tu si môžete stiahnuť tlačivo žiadosti o prijatie do Centra voľného času Čadca.

Kliknite myškou na ikonu a môžete si vytlačiť (alebo preniesť do svojho počítača) tento dokument vo formáte DOC (Word).

Žiadosť treba odovzdať osobne v Centre voľného času Čadca do 13.9.2010!!

 


Ceny povolení na rybolov pre deti a mládež v MO SRZ Čadca v uplynulom ročníku 2009/2010 :
Ak mladý rybár chcel následne po absolvovaní rybárskeho krúžku legálne loviť ryby, bolo nutné, aby si zakúpil povolenie na rybolov.
Ceny za povolenky pre mládež boli v predošlom ročníku 2009 takéto:
 • miestne - kaprové: 14 € (do 15 rokov)
 • miestne - pstruhové: 20 € (do 15 rokov)
 • miestne - lipňopvé: 17 € (do 15 rokov)
 • zväzové - kaprové: 20 € (do 15 rokov)

FOTO - Memoriál J.Mihálika 2010

Fotogaléria z pretekov

Každoročne zakončuje krúžok svoju činnosť rybárskymi pretekmi. Ak máte záujem, môžete si pozrieť fotografie z pretekov detí a mládeže 2010 spolu 434 fotografií...
návrat hore

Návštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webu