Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky

Revíry RevíryRevíryRevíryRevíryRevíry

Preteky, súťaže Preteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťaže

Zákony, vyhlášky Zákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhlášky

Zo života členov MO Zo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MO

Rôzne články Rôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne články

Anketa AnketaAnketaAnketaAnketaAnketa

Pytliactvo a naši "rybári"

  Správa v médiách   Správa v médiách   Správa v médiách   Správa v médiách   Správa v médiách   Správa v médiách

Uverejnené na webe: 26.6.2008       uverejnil: Igor Stráňavský

Tento článok je asociovaný poslednými udalosťami na Liptovskej Mare (21 a 22.6.2008).
Vo viacerých médiách bola publikovaná správa o kontrole výkonu rybárskeho práva na menovanej vodnej nádrži.
Smutné je, že kontrola sa bytostne dotkla aj štyroch členov našej MOSRZ.

Pytliaci na Liptovskej Mare

(presný opis správy zverejnenej na oficiálnej stránke ministerstva vnútra SR - www.minv.sk )
23.06.2008
Až sedem prípadov pytliactva zaznamenali počas víkendu policajti z Liptovského Mikuláša. Vo všetkých prípadoch išlo o pytliakov – rybárov, ktorí lovili ryby v nedovolenom čase alebo nedovoleným spôsobom na vodnom diele Liptovská Mara.
Štyria muži sú z okresu Čadca, jeden zo Žiliny, jeden z Českej republiky a posledný zo Sučian.
Hrozí im až dvojročný pobyt za mrežami.

Média

Odkazy na média so zverejnenými správami

Správa o pytliactve sa objavila vo viacerých médiách.
Uvádzam len niektoré z nich (aj s odkazmi na webovú stránku, kde sú momentálne ešte stále zverejnené):
 1. Oficiálna stránka Ministerstva vnútra SR
 2. Televízia JOJ
 3. stránka denníka SME
 4. Oficiálne stránky mesta Žilina
 5. www.bleskovky.sk

  Kto pytliačil ?   Kto pytliačil ?   Kto pytliačil ?   Kto pytliačil ?   Kto pytliačil ?   Kto pytliačil ?

Kro pytliačil ?

Zverejniť mená..

???
Do uzavretia vyšetrovania nie je možné uvádzať žiadne mená.
Ak bude výbor MOSRZ Čadca súhlasiť, tak ich tu potom môžeme zverejniť.

  Čo je pytliactvo ?   Čo je pytliactvo ?   Čo je pytliactvo ?   Čo je pytliactvo ?   Čo je pytliactvo ?   Čo je pytliactvo ?

Aj člen SRZ ...

Zákon platí aj pre registrovaného rybára !!

Medzi rybármi prevláda názor,že vstupom do organizácie SRZ sa na nich už nevzťahuje trestný čin pytliactva, ale len disciplinárne previnenie, alebo disciplinárny priestupok.
Je to veľký omyl.... čítajte ďalej.

Čo je pytliactvo..?

 • Čo sa rozumie prečinom pytliactva
  • Trestného činu pytliactva sa podľa § 310 Trestného zákona v platnom znení dopustí osoba / aj člen SRZ/, ktorá:
   neoprávnene zasiahne do výkonu rybárskeho práva tým, že bez povolenia loví ryby v čase ich ochrany alebo zakázaným spôsobom,
   alebo kto ukryje, prechováva, alebo na seba prevedie ryby neoprávnene ulovené alebo nájdené.
   Neoprávneným zásahom do výkonu rybárskeho práva je lov rýb bez povolenia na rybolov a bez rybárskeho lístka.
   Lov rýb v dobe ochrany sa posudzuje ako porušenie ustanovení §§ 11 –12 zákona o rybárstve Lov rýb zakázaným spôsobom sa posudzuje najmä ako porušenie zákazu lovu rýb spôsobmi uvedenými v §§ 13 – 17 zákona o rybárstve.

  • Poznámka: za termínom "....neoprávnene ulovené ryby...." sa v podstate môžu skrývať všetky priestupky, ale aj omyly, zapríčinené našou neznalosťou zákonov a vyhlášok. Záleží len od člena rybárskej stráže, ako zhodnotí mieru odhaleného priestupku..
   Preto má význam pre každého rybára raz za rok si aspoň prečítať súvisiace zákony a vyhlášky.
 • Disciplinárne previnenie

 • Čo sa rozumie disciplinárnym previnením pri love rýb
  • Ak člen Slovenského rybárskeho zväzu neoprávnene zasiahne do výkonu rybárskeho práva , tým že loví ryby bez povolenia alebo zakázaným spôsobom,
   poruší pri love rýb úmyselne alebo vedome rybárske predpisy
   alebo zásady riadneho výkonu rybárskeho práva ,
   alebo ustanovenia rybárskeho poriadku SRZ,
   alebo ustanovenia miestneho rybárskeho poriadku
   dopustí sa disciplinárneho previnenia.
   Disciplinárneho previnenia sa môže dopustiť len člen Slovenského rybárskeho zväzu.
 • Priestupky

 • Čo sa rozumie priestupkom
  • Priestupku sa podľa § 41 zákona o rybárstve dopustí ten kto nestrpí vstup na pobrežné pozemky v nevyhnutnej miere, nestrpí na pobrežnom pozemku označenie rybárskeho revíru a kto pri povodniach zabraňuje návratu rýb do vodného toku.
 • Pokuty a tresty

  Ak je preukázaný trestný čin pytliactva, tak trest vymeriava riadny súd.
  Avšak aj naša organizácia má svoj sadzobník trestov a pokút, ktorý je zadefinovaný v internom dokumente - Disciplinárnom poriadku SRZ.
  Myslíte, že sa nás to netýka ? Napriek tomu odporúčam prečítať aspoň výber niektorých "sadzieb" - sú uverejnené na našej stránke - "klikni sem.."

    Ankety a diskusia   Ankety a diskusia   Ankety a diskusia   Ankety a diskusia   Ankety a diskusia   Ankety a diskusia

  Ankety - vyjadrite svoj názor

  Pytliaci
  Zaradené dňa:
  28.6.2008
  Priestupky
  Zaradené dňa:
  28.6.2008
  Rybárska stráž
  Zaradené dňa:
  28.3.2007

   

   

   

  Diskusia k článku

  návrat hore

  Návštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webu