Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky

Revíry RevíryRevíryRevíryRevíryRevíry

Preteky, súťaže Preteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťaže

Zákony, vyhlášky Zákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhlášky

Zo života členov MO Zo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MO

Rôzne články Rôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne články

Anketa AnketaAnketaAnketaAnketaAnketa

Nemáte nainštalovaný flash player

Platený člen výboru.

 

 

Na stránke www.srz.nazory.cz prebehla diskusia na tému Odmeny pre funkcionárov SRZ.

Základnou otázkou diskusie bolo:
Je v dnešnej dobe niekto ochotný bez odmeny NAPLNO pracovať v prospech ostatných členov SRZ ?

Má také časové možnosti, aby mohol kedykoľvek vykonávať svoje funkčné povinnosti? (...aj cez pracovné dni a nemusel si na to čerpať dovolenku ?)

Asi nemusím písať, aký bol záver z diskusie. Nie je ľahké nájsť dostatok schopných kandidátov, ktorí sú zároveň ochotný pracovať zadarmo v prospech ostatných rybárov. Na druhú stranu je takmer nemysliteľné zaplatiť všetkých funkcionárov výboru.
Treba nájsť kompromis.

 

Jedno riešenie sa priam ponúka.
Nájsť len jedného člena MO, ktorému väčšina rybárov plne dôveruje a pozná jeho ľudské kvality.
Veľmi dôležitým aspektom je dostatok voľného času, ktorý by musel takýto človek venovať práci pre MO SRZ. Tohto človeka zvoliť do výboru a patrične odmeniť.

 

 
 

 • Tento platený člen výboru by mohol na seba prevziať veľkú časť povinností ostatných členov výboru. Ponúkam niektoré možnosti:
  1. - jednania so štátnymi orgánmi (kedykoľvek je treba - počas pracovnej doby úradnikov)
  2. - predaj povolení na rybolov
  3. - vedenie účtovníctva
  4. - vedenie spisovej agendy
  5. - vykonávanie povinných štatistických prehľadov pre vyššie orgány SRZ.
  6. - evidencia a kontrola vykonaných brigád
  7. - zabezpečenie a dohľad pri zarybňovaní revírov
  8. - informovanosť členskej základne ( zápisnice z jednania výboru, presný dátum a čas a miesto zarybňovania)
  9. - ... a ďalšie.


 

Financovanie..

 

Množstvo a rozsah pridelených kompetencií platenému členovi výboru by bol závislý hlavne od:

 • - schopností a znalostí tejto osoby
 • - vlastných časových možností (dostupnosť po celý deň)
 • - výšky odmeny za vykonanú prácu

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 • Naša MO má približne 750 členov. Na jej fungovanie prispieva každý člen sumou 16,5 € (500 Sk) Spolu je to asi 12450 € (375 000 Sk). Z tejto sumy sú uhrádzané všetky náklady, (okrem zarybnenia):
  1. - Cestovné
  2. - Pohostenie a dary
  3. - Spotreba materiálu
  4. - Spotreba energie
  5. - Spotreba krmív
  6. - Výkony spojov (poštovné..)
  7. - Dane
  8. - Poistné
  9. - Náklady na preteky
  10. - Poplatky
  11. - Ostatné osobné náklady (odmeny)
  12. - Ostatné finančné náklady


 

 

   

Tu by bolo treba nájsť rezervy a eliminovať zbytočné náklady. Tak získať financie na odmenu plateného člena výboru.

Druhá možnosť je zvýšiť členský príspevok o 3 €. Nie je to veľa (tri bochníky chleba, alebo 4 piva, u abstinentov 5 litrov mlieka....)

Aký by bol prínos pre radového člena MO ?

Najväčší prínos vidím v prenesení zodpovedností z anonymného kolektívu (celého výboru) na jedného konkrétneho človeka.

 

Napríklad: nemohlo by sa stať, že rybári vyslovia pochybnosti o skutočnom množstve rýb pri zarybnení, oproti faktúrovanej sume. Táto osoba by vo vlastnom záujme urobila všetko preto, aby zarybnenie bolo riadne prevedené, odkontrolované aj ďalšími rybármi a prípadne zdokumentované - napríklad filmovým záznamom. Ináč by sa všetky námietky zvalili na jej hlavu.

Podobná situácia by nastala pri kontrole brigádnickej činnosti. Ešte viac by sa tak sprísnil výber pokút za neodpracované brigády, za neskoré odovzdanie vyplneného záznamu o úlovkoch, za neplatenie členského..prípadne za neúčasť na členskej schôdzi.

To všetko sú peniaze - ktoré by poľahky prevýšili odmenu pre túto osobu. Výhod by sa dalo vymenovať veľké množstvo.

 
 

 • Najpodstatnejší argument - tento človek by mal dostatok času.......:
  • - na predaj povoleniek
  • - na zabezpečenie kvalitnej a pritom lacnej ryby
  • - na riadne prevzatie násady a transparentného zarybnenie
  • - na jednanie so štátnymi orgánmi
  • - na presnú evidenciu brigádnickej činnosti, prípadne aj jej kontrolu
  • - na dôsledné informovanie členskej základne
  • - na školenie a skúšky nových členov
  • - ..... jednoducho na všetko, na čo teraz nemá člen výboru čas z dôvodu zaneprázdnenosti vo svojom občianskom zamestnaní...

 

 

 

   

Platená funcia by samozrejme nebola doživotná. Ak by neprinášala primeraný úžitok, dala by sa jednoducho na ďalšej výročnej schôdzi zrušiť.

Povinnosť člena SRZ !!!

V Stanovách SRZ (§ 6 - Povinnosti členov zväzu, písmeno „f“) sa píše:

 

Člen SRZ je povinný aktívne sa zapojiť do práce v základnej organizácii zväzu.
Z toho vyplýva, že nestačí len zaplatiť povolenku... ale je povinnosťou aktívne pracovať v organizácii ...

 

 

 

Rozhodnime sa sami za seba: som ochotný vykonávať nejakú funkciu vo výbore, venovať tejto práci svoj voľný čas (ktorý by som mohol stráviť na rybách), alebo radšej venujem 3 € pre človeka, ktorý to urobí za mňa ?

 

   

Je len na členskej základni a teda na nás, či podporíme túto myšlienku.

návrat hore

Návštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webu