Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky

Revíry RevíryRevíryRevíryRevíryRevíry

Preteky, súťaže Preteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťaže

Zákony, vyhlášky Zákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhlášky

Zo života členov MO Zo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MO

Rôzne články Rôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne články

Anketa AnketaAnketaAnketaAnketaAnketa

Nemáte nainštalovaný flash player

Terajší stav.

Naša organizácia vlastní nehnuteľnosti a má aj menší finančný obnos na účte.

Okrem týchto hmatateľných aktív máme už len rôznorodé názory na ich ďalšie použitie.

Nevieme sa rozhodnúť, ako s nimi naložiť v budúcnosti.

Čítajte ďalej a skúste si uvedomiť svoje vlastné záujmy.

Naše záujmy..

 

Každá organizácia (nie len rybárska) plánuje svoju budúcnosť.

 • Základné cieľe našej organizácie sú dané stanovami SRZ:
  • rozvoj a uplatňovanie športového rybárstva.
  • ochana prírody a zveľaďovanie rybárstva

 

 

 

 

 
 

 • Otázkou je, čo preferujeme v našej MOSRZ:
  1. - chceme len loviť ryby ?
  2. - máme záujem o chov rýb ?
  3. - podporujeme rozvoj revírov ?


 

 

Chceme loviť ryby !!!

O tomto výroku netreba diskutovať. Je to hlavne rybárska lovecká vášeň, ktorá nás združuje.
Keby jej nebolo, tak neexistuje ani Slovenský rybársky zväz.

Potrebujeme revíry !!!

Ak chceme pestovať našu záľubu, potrebujeme lovné revíry. Týmto smerom by sa mali uberať naše dlhodobé zámery.

... preto musíme plánovať !!!

Faktom je, že ciele nemáme jednoznačne naplánované. Každý rok sa na VČS číta len krátkodobý plán činnosti na nasledujúci rok.
Členská základňa je rozpoltená v názoroch, takže "prešlapujeme na mieste".

 

 

Koľko rybárov, toľko názorov...

Nedá sa vyhovieť každému. Napríklad: je prirodzené, že rybár-dôchodca nemusí mať záujem o "vzdialenú budúcnosť".
Stačí mu, aby v najbližšej sezóne mal čo chytať. Opačný pól môžu byť mladí rybári.

Jediná možnosť je prijať názor väčšiny.

VČS je najvyšší orgán MOSRZ. A ten rozhoduje - hlasovaním a prijatím uznesenia.
Niekto však musí ponúknuť premyslený a prepracovaný návrh. Dal by sa očakávať od výboru MO.

Ale aj výbor potrebuje poznať náš názor!! Je nezmysel, aby venovali svoje úsilie a množstvo času na vypracovanie nejakého zámeru, ktorý bude členskou základňou na prvej VČS okamžite zamietnutý.


 

To nám chýba !!!

Nesprávajme sa podobne, ako slovenskí politici. Prežiť zo dňa na deň a "po mne potopa".

 

Pozrime sa na pozitívny príklad: politiku severských štátov (Nórsko - najvyššia životná úroveň v Európe). Majú naštartované dlhodobé sociálne a hospodárske stratégie, ktoré nemenia. Politici sa striedajú, ale smer ostáva nemenný.

 

 

 

Potrebujeme si určiť dlhodobé cieľe.

 

V zásade existujú tri možnosti, ktoré sa navzájom nevylučujú - záleží od finančných možností MO:

 

 

Chceme sa venovať výhradne športovému rybolovu.

V tom prípade má význam vzdať sa všetkých aktív, ako sú rybársky dom, liaheň (a podobne). Za získané prostriedky prevádzať zarybnenie naších revírov - povinné, ale aj nad rámec zákona.

 

 

Chceme rozvíjať chov rýb za účelom získania násady pre povinné zarybnenie.

Tu treba reálne prehodnotiť rentabilnosť vlastnej produkcie násady.
Je nutné spočítať absolútne všetky náklady spojené s odchovom a porovnať ich s cenou rýb, ktoré by bolo nutné zakúpiť na účely povinného zarybnenia (v prípade, že by sme si násadu sami nedochovali).
Netrúfam si tento zisk (alebo stratu) odhadnúť. To môžu urobiť len kompetentní...

 

 

Chceme rozvíjať naše revíry.

Pri čítaní rôznych diskusií na stránkach iných MOSRZ som získal nedobrý pocit z budúcnosti SRZ. Nie je isté, že nám štát ponechá teraz pridelené revíry (hlavne veľké priehrady).
Sú rôzne záujmové skupiny, ktoré sa snažia takpovediac "privatizovať" tieto revíry.
V prípade, že sa im to podarí (a nemusí to byť vzdialená budúcnosť), skončíme s "priehradovou" rybačkou a ostanú nám len naš vlastné "rybníčky".
Tie nám nikto nemôže odobrať.....avšak musíme ich vlastniť aj s pozemkami !!
Takže pri rozvoji naších revírov by sme mali pamätať v prvom rade na ich kompletné získanie do majetku MO.
 

 

Rozhodnúť sa musíme sami..

Bolo by vhodné predložiť návrhy na dlhodobé smerovanie našej MOSRZ a záväzne ich prijať na VČS.

 
 

 • Len pre ilustráciu uvádzam príklady návrhov - nie sú podložené väčšinovým záujmom rybárov. Sú len v úzkych skupinách "diskutované" na rybačkách.
  1. Predať rybársky dom v Rieke a na periférii mesta prenajať nejakú vhodnú miestnosť s nízkym prenájmom. Získané peniaze z predaja použiť na zarybnenie rybníkov, alebo na ich úpravu - parkoviská, prístrešky, lavičky...
  2. Predať rybársky dom a získané financie použiť na odkúpenie nevyhnutných pozemkov pod našími rybníkmi.
  3. Prepočítať rentabilnosť chovu vlastnej násady. Ak bude záporná, tak predať liaheň v Rieke a získané financie z predaja používať na nákup rýb za účelom povinného zarybnenia revírov - až do doby úplého vyčerpania týchto prostriedkov
  4. Prepočítať rentabilnosť chovu vlastnej násady. Ak bude kladná, tak predať rybársky dom a aj terajšiu liaheň (s nevyhovujúcim prítokom vody) a za získané financie postaviť jednodúchú liaheň na Milošovej (pod priehradou - zabezpečený trvalý prítok vody), V liahni pamätať aj na miestnosť, určenú na schôdze výboru, školenia a podobne.
  5. ...alebo pokračovať v doterajšej činnosti - a nemeniť nič...


 

Ankety a diskusná kniha

Máte vlastný názor ? Tak ho skúste predložiť ostatným rybárom. Nie je podstatné, či ho zdieľa väčšina členov MO.
Dôležité je, že o budúcnosti organizácie rozhodujeme všetci.
Nepomôže nadávať a hádzať vinu na druhých.
Sme malá organizácia a preto názor každého z nás má veľkú váhu.

Financie
Zaradené dňa:
17.12.2008
Rybársky dom
Zaradené dňa:
17.12.2008
návrat hore

Návštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webu