Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky

Revíry RevíryRevíryRevíryRevíryRevíry

Preteky, súťaže Preteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťaže

Zákony, vyhlášky Zákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhlášky

Zo života členov MO Zo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MO

Rôzne články Rôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne články

Anketa AnketaAnketaAnketaAnketaAnketa

Nemáte nainštalovaný flash player

Úpadok revírov

Brigádnická činnosť v MOSRZ je na úpadku.
Niektoré revíry viditeľne chátrajú.
Nedarí sa získať ochotných brigádnikov.

Je neodškriepiteľný fakt, že sa stráca kolektívny duch z naších radov a zápal pre spoločnú vec.
U veľkej časti naších členov prevláda výhradne rybárska vášeň
a v horšom prípade už len "záväzok - odchytať povinné kilá rýb".

Jedna z možností je donútiť rybárov splniť si svoju povinnosť - zvýšením pokuty za neodpracované brigády.

 

 

VVäčšina členskej základne preferuje jednoduchšiu cestu "odpracovania" povinnej brigády - zaplatenie pokuty.
Nie je reálne, aby ju ostatná menšina "pracujúcich" brigádnikov prehlasovala na výročnej členskej schôdzi a presadila zvýšenie pokuty.

 
  Preto Výbor MOSRZ zvolil inú cestu na zvrátenie nepriaznivého stavu niektorých naších revírov.
Snaží sa nájsť schopných hospodárov, ktorí dokážu svojou osobnosťou "strhnúť" ostatných rybárov pre dobrú vec.
Že je táto cesta správna ukazuje realita po zmene hospodára na rybníku Svrčinovec.

Toto rozhodnutie neznamená zneváženie práce terajších hospodárov.

Je evidentné, že ochotne venovali pre organizáciu kus svojho života a patrí im za to úprimná vďaka.
 

 

 

Je treba posunúť "štafetu" a dať príležitosť ďalším rybárom odovzdať svoje nápady a schopnosti v prospech celej MOSRZ.

    Lebo....:

..nová metla dobre metie..

Výzva výboru MOSRZ Čadca.

 

 • Hľadáme vhodných hospodárov na dva naše revíry.
  • VN Milošová
  • rybník Čierne

 

 

 

Aké sú predpoklady na výkon funkcie hospodára?

Vpovedomí rybárskej obce je zaužívaná dogma, že hospodár musí zveľaďovať pridelený revír takpovediac vlastnými rukami. Je to veľký omyl.

 

 

 

Dobrý hospodár by mal mať jasnú predstavu, ako chce revír vylepšiť, zveľadiť..

Druhý predpoklad sú jeho organizačné schopnosti, aby dokázal premeniť svoje predstavy na skutočnosť (cestou brigádnickej činnosti ostatných rybárov).

Hospodár by mal byť charizmatická osobnosť, s prirodzenou autoritou, ktorá dokáže vtiahnuť ostatných rybárov do realizácie spoločných projektov.


 

 

Naša členská základňa sa počtom blíži ku tisícke. Je takmer nemožné, aby sme medzi sebou nenašli tých správnych hospodárov. Nebuďte nevšímavý k našej výzve! Výbor nepozná každého člena organizácie osobne a tak nedokáže bez vašej pomoci vybrať tých najlepších.

 

 

 

Pomôžte nám nájsť nových hospodárov.

 • Poznáte vhodného kandidáta ?
  • pokúste sa ho presvedčiť, aby sa podujal na túto činnosť
  • postačujúce je aj poskytnutie typu na niektorého rybára a výbor ho osloví sám.
  • ak máte osobný záujem stať sa hospodárom, oslovte niektorého člena výboru, aby tlmočil Váš zámer celému výboru.

 

Výška pokuty za neodpracovanú brigádu.

SRZ je záujmová športová organizácia. Priamo z jej stanov vyplýva povinnosť aktívne sa zúčastňovať na jej činnosti. Tu patrí aj brigádnicka činnosť. Nikde sa nespomína oprávnená možnosť vyhnúť sa brigáde pomocou zaplatenia pokuty. Neplnenie základných povinností člena SRZ rieši len disciplinárny poriadok - v krajnom prípade až vylúčením z organizácie.

 

 

 

 

 

 

 

Brigádu musíme odpracovať..

 • Člen SRZ má dve možnosti:
  1. plniť si všetky základné povinnosti (teda aj odpracovanie brigády),
  2. vystúpiť zo SRZ a navštevovať súkromné revíry, kde netreba "brigádovať", stačí len zaplatiť.

 

Tretia možnosť - nahradenie brigády zaplatením pokuty sa nikde nespomína. Je to len zaužívaný spôsob riešenia hromadného porušovania pravidiel členmi SRZ.

V konečnom dôsledku je terajšie riešenie funkčné - v obmedzenej miere. Jediná sporná vec je výška pokuty a možnosť "korupcie".

 
 
 • Sú tri atribúty, ktoré určujú výšku pokuty.
  1. množstvo potrebnej práce pre spravovanie revírov,
  2. ochota členov organizácie bezplatne odpracovať brigádu,
  3. cena práce za jednu brigádnickú hodinu.

 

Rozsah potrebých brigádnickych hodín sa dá odhadnúť už na začiatku roka. Nemal by to byť problém. Každý hospodár má plán činnosti. Komplikovaná je forma realizácie.

 • Možnosti, ako zrealizovať potrebné práce.
  1. bezplatnou cestou - vlastnými silami - povinnou brigádnickou činnosťou,
  2. platenou cestou - vlastnými silami - platenou brigádnickou činnosťou,
  3. "cudzími" firmami - pomocou iných firiem formou zákazky - tzv. dodávateľský spôsob.
Prvá varianta je asi každému jasná.
Druhá možnosť predpokladá zaplatenie práce tým členom MO, ktorí sú ochotný pracovať nad rámec povinných brigádnických hodín a tie im preplatiť.
Tretia možnosť je tiež použiteľná - za finančné prostrieky, (vybraté pokuty za neodpracované brigády) zrealizovať potrebné práce cez "faktúru" - objednať si na prácu nejakú firmu.

 

Druhá a tretia možnosť má svoje "ale"...  
Predpokladajme, že budeme preplácať prácu našim členom MOSRZ.
Aká bude hodinová sadzba ?
Odpoveď je jednoduchá. Presne taká, ako je pokuta za neodpracovanú brigádnicku hodinu (400 Sk deleno 8 hodín).

Bude niekto ochotný pracovať za 50 SK na hodinu?
Ešte horšia situácia by nastala pri realizovaní práce cez dodávateľskú firmu. Za málo peňazí - málo "muziky".

Pomôže len vyvážiť pomer medzi cenou brigády a ochotou zaplatiť za neodpracovanú brigádu. Momentálne je rozhodovanie rybára jednoduché. Za 8 hodín v zamestnaní zarobí napríklad 900. Ak sa nezúčastní brigády, zaplatí pokutu len 400 SK. Takže je v pluse 500 Sk. Nuž, nemá čo riešiť..

 
Základná otázka je:

... aká je cena jednej brigádnickej hodiny ???

  Je nepraktické na každej výročnej členskej schôdzi diskutovať o tom, aká bude na budúci rok cena za brigádu. Najjednoduchšie je určiť cenu za jednu hodinu z aktuálnej priemernej hodinovej mzdy na Slovensku.

Pri tomto riešení by stačilo na konci každého roka z oficiálnej "vládnej štatistiky" zisťiť priemernú hodinovú mzdu a vynásobiť ju počtom naších povinných brigádnických hodín.
Výsledkom by bola spravodlivá výška pokuty.


(Poznámka: dá sa zistiť aj priemerná mzda v danom regióne.)
 

Pri tejto výške pokuty by bolo na uvážení každého rybára, či sa mu oplatí odpracovať brigádu, alebo peniaze zarobiť vo svojom zamestnaní a zaplatiť radšej pokutu.

Za vybraté pokuty by potom bolo možné zaplatiť ochotnejších brigádnikov (nad rámec povinných hodín), alebo dodávateľskú firmu.

Všetky vyššie napísané úvahy majú jeden "zádrhel". A tou je korupcia v naších radoch.
Niekoľko krát sme na výročnej členskej schôdzi počuli z úst členov výboru, že brigádnicka činnosť stagnuje, koľko pozvánok bolo rozposlaných...a podobne.
Záver je jednoznačný. Počet skutočne odpracovaných hodín sa medziročne výrazne nemení.

Zarážajúce je, že za pokuty sa pred pár rokmi vybralo len cca 20000Sk, v roku 2006 to bolo už 77000Sk a minulý rok cca 140000Sk (navyše výška pokuty aj povinné hodiny sa znížili o polovicu). Je vidno, že hlavný hospodár riadne "pritvrdil muziku", A je to pozitívny signál o odstraňovaní korupcie z naších radov.

 
 

Jediná možnosť, ako minimalizovať korupciu je dôsledná evidencia a kontrola brigád.

V prípade, že sa zvýši pokuta - bez prísnej kontroly vykonaných brigád, môže to znova niekoho zvádzať k pokušeniu "zapísať neodpracovanú brigádu" za primeraný "honorár".
 


brigada
Asi nie je dostačujúce zapísať brigádu do brigádnickeho preukazu. U väčšiny brigád sa dá použiť "obrazový materiál".
Napríklad:
Rozhodli ste sa opraviť splav. Pred začatím brigády odfotografujete "zdevastovaný splav".
Po skončení opravy urobíte fotografiu z toho istého miesta, ako pred brigádou. Samozrejme, že by bolo praktické, keby sa odfotografovali aj brigádnici.
Táto "fotodokumentácia brigády" by jednoznačne, bez pochybností dokázala, že brigáda bola skutočne odpracovaná. Fotky by sa dali umiestniť aj tu na web. Tak, ako z brigády v liahňach Rieka-2008.
 
Osobne si myslím, že vyriešenie celého problému s brigádami je "beh na dlhej trati". Navyše situáciu z roka na rok zhoršuje prevládajúci spôsob konzumného života.
Stále viac myslíme iba na svoje pohodlie.
Členstvo v SRZ nám slúži len za účelom získania povolenia na rybolov za skutočne "ľudové ceny" (napríklad v porovnaní s takou lyžovačkou..)

Ankety a diskusná kniha

HOSPODÁR
Zaradené dňa:
23.11.2008
BRIGÁDY
Zaradené dňa:
23.11.2008
 

Časť príspevku venovaná brigádam určite vyvolá u mnohých rybárov nevôľu. Je v ňom mnoho diskutabilných myšlienok. Tu máte možnosť napísať Váš názor.

Priestor pre Vaše pripomienky.

návrat hore

Návštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webu