Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky

Revíry RevíryRevíryRevíryRevíryRevíry

Preteky, súťaže Preteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťaže

Zákony, vyhlášky Zákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhlášky

Zo života členov MO Zo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MO

Rôzne články Rôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne články

Anketa AnketaAnketaAnketaAnketaAnketa

HISTÓRIA WEBU

Na tejto stránke si môžete pozrieť vývoj webu - od jeho vzniku - zoradené podľa dátumu pubikovania

20.9.2007 - Vytvorená záložka Atlas rýb. Obsahuje zoznam a popis všetkých druhov rýb, ktoré sú uvedené v rybárskom poriadku. Hlavne začínajúci rybári budú mať možnosť získať obrazové a textové informácie o rybách priamo našej stránke. Keďže údajov je veĺa, bude Atlas doplňovaný postupne - podľa časových možností "Admina"


3.6.2007 - Fotogaléria bola presunutá na server google. Získali sme tak priestor na jeden gigabit fotografií a krátkych videozáznamov.


7, 12 a 13.5.2007 - boli usporiadané sa rybárske preteky -pstruhové, kaprové detské a "dospelácke". Je vytvorená záložka PRETEKY s aktuálnymi výsledkami. Zároveň doplnená fotogaléria o snímky z pretekov.


10.4.2007 - odštartovali sme úlovkovú súťaž za rok 2007. Vznikla možnosť pochváliť sa svojimi úlovkami aj na tomto webe..


4.4.2007 - Hospodári MOSRZ Čadca zverejnili plán brigád na rok 2007. Týmto bola splnená požiadavka členskej základne (odznela na výročnej členskej schôdzi 2007) zverejňovať plány brigád.


4.4.2007 - zverejnená Správa o činnosti revíznej komisie MO SRZ Čadca za rok 2006- tak, ako odznela na výročnej členskej schôdzi 4.3.2007...


31.3.2007 - Vytvorená sekcia FINANCIE..
Môžete si prečítať správy o hospodárení za rok 2006 a rozpočet na rok 2007


21.03.2007 - Adminovi boli boli doručené od výboru MO SRZ Čadca prvé písomné podklady do našeho webu:

  1. Zoznamy a kontakty:
    • všetkých funkcionárov výboru,
    • hospodárov na naších revíroch,
    • členov rybárskej stráže,
    • členov revíznej a priestupkovej komisie.
  2. Správy z výročnej členskej schôdze 2007
Všetky doručené informácie boli v priebehu niekoľkých dní zverejnené na stránke.


17.03.2007 - Doplnená záložka Návštevná kniha.
Na tejto stránke je možné bez registrácie písať "čokoľvek".... Záleží len od pisateľa.


15.03.2007 - Doplnená záložka Fotogaléria.
V tejto sekcii budú doplňované fotografie z rôznych podujatí a akcií v MO SRZ Čadca


4.03.2007 - Informácia o Výročnej členskej schôdzi 2007


20.02.2007 - Informácia o pripravovanom " Beskydskom preteku " v love pstruha dúhového - Milošová 2007


8.02.2007 - Venujte " 2 percentá z daní " naším mladým rybárom


15.01.2007 - Povolenie na skorší lov kapra v roku 2007


4.01.2007 - Predaj povolení na rok 2007


19.11.2006 - Doplnená záložka Linky na weby..
Odkazy na iné stránky MO SRZ.


15.11.2006 - Vytvorená sekcia BRIGÁDY..
Návrh na vyriešenie problému - Ako "získať" brigádu... Doporučujem prečítat celý článok - možno vás zaujme uvedené riešenie


11.11.2006 - V sekcii ZÁKONY pridaná stránka: 139/2002
Popisuje "Zákon o rybárstve č.139/2002 Z.z." Je tu uvedený heslovitý obsah zákona a link na celé znenie zákona.


10.11.2006 - V sekcii ZÁKONY pridaná stránka: 428/2002
Je o zákone "Ochrana osobných údajov č.428/2002 Z.z." Pre náš web má veľmi veľký význam. Ide o právnu možnosť použiť mená a priezviská členov MOSRZ na naších webových stránkach. Doporučujem prečítať....


09.11.2006 - Pribudla sekcia: Zákony
Jej obsahom je popis základných legislatívnych dokumentov, ktoré sa bezprostredne týkajú našej činnosti.


05.11.2006 - Pribudla sekcia: Preteky
Informácie o pripravovaných pretekoch (budúcnosť) a archív pretekov podľa ročníkov. Zatiaľ je uvedený len rok 2006 - pozrite si foto...


04.11.2006 - Pribudol dokument: Revíry
Prehľad všetkých revírov v správe MOSRZ Čadca a mapka revírov.


03.11.2006 - Spustenie RS Wordpress: "Rybárske fórum"
Tento systém umožňuje rybárom (užívateľom internetu) prispievať článkami a komentármi priamo cez stránku do našeho webu. Otvorila sa možnosť pre všetkých: zverejnite svoje názory a diskutujte o nich s rybármi nie len pri vode...


01.11.2006 - VZNIK WEBU MOSRZ ČADCA
Administrátor webhostingu www.wz.sk schválil bezplatný hosting našeho webu na serveroch "wz.sk" a pridelil nám doménu tretej úrovne "www.rybar.wz.sk". Pripravené webové stránky boli v tento deň umiestnené na server.
Chcem zároveň poďakovať za bezplatný hosting. Registrácia bola bez komplikácii a zbytočného "vyšetrovania".

návrat hore

Návštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webu