Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky

Revíry RevíryRevíryRevíryRevíryRevíry

Preteky, súťaže Preteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťaže

Zákony, vyhlášky Zákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhlášky

Zo života členov MO Zo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MO

Rôzne články Rôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne články

Anketa AnketaAnketaAnketaAnketaAnketa

Výberové konanie (už ukončené k 31.7.2010)

Zverejnené 30.6.2010

 

Miestná organizácia SRZ Čadca, v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní , vyhlasuje výberové konanie na opravu vodného prepadu rybníka Milošová, číslo rybárskeho revíru 3-3440.

 

Rozsah diela : Oprava priesakov prepadového múru a s tým súvisiace úkony.
Podrobnosti a možnú obhliadku poskytne Beleš Pavol tel: 0908595551.


Prihlášky treba zaslať na adresu: MO SRZ Čadca, Horná ul. 1108, PSČ: 022 01
Obálka musí byť označená : Výberové konanie, NEOTVÁRAŤ.
Uzávierka prihlášok je do 21.7.2010, rozhodujúci je dátum podacej pečiatky na pošte.

V Čadci dňa 30.6.2010

Výbor MO SRZ Čadca

 

Doplňujúca informácia zo dňa 21.7.2010

Predĺženie termínu uzávierky prihlášok na výberové konanie.

Výbor MOSRZ Čadca predlžuje termín uzávierky prihlášok na výberové konanie na deň 31.7.2010

 

Odborný posudok

 

 

Dokument popisuje aktuálny stav vodohospodárskej stavby a zároveň predkladá možné varianty riešenia opravy prepadu hrádze.

Kliknite myškou na ikonu a môžete si vytlačiť (alebo preniesť do svojho počítača) tento dokument vo formáte PDF

 

Detailná fotografia

 

 

Detailná fotografia prepadu hrádze - vo veľmi vysokom rozlíšení.
Po priblížení v prehliadači obrázkov je možné zobraziť všetky podrobnosti poškodenia.

Kliknite myškou na ikonu a môžete si obrázok preniesť do svojho počítača.
POZOR !!! Obrázok má veľkosť až 20 MB !!!!

 

Ilustračné fotografie - klikni myškou na obrázok

 

návrat hore

Návštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webu