Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky

Revíry RevíryRevíryRevíryRevíryRevíry

Preteky, súťaže Preteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťaže

Zákony, vyhlášky Zákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhlášky

Zo života členov MO Zo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MO

Rôzne články Rôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne články

Anketa AnketaAnketaAnketaAnketaAnketa

Školenie rybárskej stráže MO SRZ - rok 2010

Uverejnené 20.3.2010

Školenie členov rybárskej stráže bude na zamerané nie len na štandartné poučenie školených členov o ich právach a povinnostiach pri výkone svojej funkcie. Je potrebné zvýšiť právne povedomie radových rybárov a ich rešpekt ku rybárskej stráži.

Rybársky dom MOSRZ Čadca

 

Školenie sa uskutoční dňa 9.4.2010, o 16:00 hodine v Rybárskom dome
(Čadca - Horná ulica - viď mapka).

Školiteľ:
predseda rybarskej stráže
KRKOŠKA Milan

predseda rybárskej stráže
návrat hore

Návštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webu