Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky

Revíry RevíryRevíryRevíryRevíryRevíry

Preteky, súťaže Preteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťaže

Zákony, vyhlášky Zákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhlášky

Zo života členov MO Zo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MO

Rôzne články Rôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne články

Anketa AnketaAnketaAnketaAnketaAnketa

Školenie hospodárov MO SRZ - rok 2010

Uverejnené 20.3.2010

Tohtoročné školenie hospodárov bude na zamerané nie len na štandartné poučenie školených členov o ich povinnostiach pri výkone svojej funkcie, ale aj na vykazovanie odpracovaných brigád rybárov.

Rybársky dom MOSRZ Čadca

 

Školenie sa uskutoční dňa 9.4.2010, o 16:00 hodine v Rybárskom dome
(Čadca - Horná ulica - viď mapka).

Školiteľ
ing HAUSMAN Karol

Hlavný hospodár

 

 

Aktuálny zoznam hospodárov

Menofunkciakontaktné číslo
1. Ing. HAUSMAN Karol hlavný hospodár
+ Kysuca č.3 (revír 3-1850-1-1)
Čiastkové povodie rieky Kysuca od ústia riečky Bystrica
v meste Krásno nad Kysucou po ústie potoka Olešnianka.
0905 935 201
2. ZAHATLAN Jozef pomocný hospodár - Kysuca č.3 (revír 3-1850-1-1)
Čiastkové povodie rieky Kysuca od ústia potoka Olešnianka
po ústie potoka Rakovanka
0907 850 940
3. ADAMÍK Petr pomocný hospodár - Kysuca č.3 (revír 3-1850-1-1)
Čiastkové povodie rieky Kysuca od ústia riečky Oščadničanka
po ústie riečky Rakovanka.
0915 825 020
4. BUCHTA Milan pomocný hospodár - Kysuca č.3 (revír 3-1850-1-1)
Čiastkové povodie rieky Kysuca od ústia riečky Bystrica
v meste Krásno nad Kysucou po ústie riečky Oščadničanka.
041 4385899
5. HERDA Štefan VN Milošová (revír3-3440-1-1)
Vodná plocha rybníka pri miestnej časti Čadca - Milošová.
Milošovský potok (revír 3-2260-4-1)
Milošovský potok od ústia do rieky Čierňanka v miestnej časti
Čadca-Podzávoz, po pramene a priehradné teleso Milošovského rybníka.
0903 102 740
6. HLAVA Jozef VN Svrčinovec (revír 3-3520-1-1)
Vodná plocha rybníka pri obci Svrčinovec.
nezverejnené
7. MIKULA Roman VN Čierne (revír 3-0530-1-1)
Vodná plocha rybníka v obci Čierne.
Čierňanka č.2 (revír 3-0550-4-1)
Čierňanka od ústia Šľahorovho potoka v obci Svrčinovec po pramene.
0908 563 111
8. BELEŠ Pavol Čierňanka č.1 (revír 3-0540-5-1)
Rieka Čierňanka od ústia do rieky Kysuca v meste Čadca
po ústie Šľahorovho potoka v obci Svrčinovec.
Čadečanka (revír 3-0490-4-1)
Potok Čadečanka od ústia do rieky Čierňanka
v miestnej časti Čadca - Podzávoz po pramene.
0908 595 551
9. POLJAK Štefan Trstená (revír 3-4410-4-1)
Potok Trstená od ústia do rieky Kysuca v obci Raková
po pramene nad osadou Korcháňovci.
Raková (revír 3-3150-4-1)
Potok Raková od ústia do rieky Kysuca v obci Raková
po pramene v obci Zákopčie.
0915 629 455
10. TRÚCHLY Martin Oščadnica (revír 3-2780-4-1)
Potok Oščadnica od ústia do rieky Kysuca po pramene vrátane prítokov.
-
11. MITKA Ján Bystrica č.1 (revír 3-0380-5-1)
Čiastkové povodie riečky Bystrice
od ústia do rieky Kysuca v Krásne nad Kysucou
po most pri kameňolome v obci Klubina.
Radôstka č.1 (revír 3-3100-4-1)
Potok Radôstka od ústia do rieky Bystrica v obci Strará Bystrica
po ľavostranný bezmenný potok v obci Lutiše pri kostole.
0903 384 320
12. CÁDER Milan Bystrica č.2 (revír 3-0390-4-1)
Čiastkové povodie riečky Bystrice
od mosta pri kameňolome v obci Klubina
po priehradné teleso VN Nová Bystrica.
0905 514 887
13. KOLENO Jozef Vychylovka (revír 3-6080-4-1)
Potok Vychylovka od ústia do rieky Bystrica
v obci Nová Bystrica po pramene.
0905 492 651

 

návrat hore

Návštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webu