Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky

Revíry RevíryRevíryRevíryRevíryRevíry

Preteky, súťaže Preteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťaže

Zákony, vyhlášky Zákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhlášky

Zo života členov MO Zo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MO

Rôzne články Rôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne články

Anketa AnketaAnketaAnketaAnketaAnketa

Venujte naším mladým rybárom 2 percentá so svojích daníFOTO

 

 

Naši mladí rybári sú združení v Krúžku mladých rybárov.
Je samozrejmé, že ich činnosť by mohla byť ešte zaujímavejšia. Avšak na to je potreba aj finančnú podporu. Máte jedinečnú možnosť poukázať 2% zo svojích daní priamo tomuto krúžku. Náš daňový systém to umožňuje.

Vás to nebude stáť ani cent. Len trocha ochoty.

Peniaze sa dajú použiť rôzne. Napríklad: vykonať neplánované zarybnenie a pripraviť deťom ďalšie rybárske preteky.

Výška zarybnenia bude závisieť od množstva poukázaných príspevkov - čiže od Vás.

 

 

 

Ako poukázať 2 % z dane

Ak za Vás daňové priznanie podáva zamestnávateľ:
 • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov do 15.2.2010
  a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
 • Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko
 • Do príslušných koloniek ďalej uveďte:
  1. sumu 2% z vašej dane, minimálne 3,32 €.
  2. údaje o prijímateľovi - Miestna organizácia SRZ v Čadci
 • Najneskôr do 30. apríla 2010 doručte obidva formuláre daňovému úradu príslúchajúcemu miestu vášho trvalého bydliska.

Formuláre na stiahnutie:
 1. Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní 2% dane - fyzické osoby
 2. Vyhlásenie o poukázaní 2% dane - fyzické osoby (už predvyplnené údajmi o príjmateľovi)
 3. Potvrdenia o zaplatení dane - fyzické osoby
Ak podávate daňové priznanie ako fyzická osoba:
 • Ak vypĺňate Daňové priznanie pre fyzické osoby – typ A, vyplňte VIII. oddiel s názvom
  „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.“
 • Ak vypĺňate Daňové priznanie pre fyzické osoby – typ B, vyplňte XII. oddiel s názvom:
  „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.“
 • Do príslušných koloniek uveďte:
  1. sumu 2% z vašej dane, minimálne 3,32 €.
  2. údaje o prijímateľovi - Miestna organizácia SRZ v Čadci
 • Vyplnené daňové priznanie za rok 2009 doručte vášmu daňovému úradu a uhraďte daň do 31. marca 2010.
Ak podávate daňové priznanie ako právnická osoba:
 • Ak vypĺňate Daňové priznanie pre právnické osoby, vyplňte IV.časť s názvom:
  „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby“.
 • Do príslušných koloniek uveďte:
  1. Do príslušných koloniek uveďte:
  2. sumu 2% z vašej dane, minimálne 8,30 €.
  3. údaje o prijímateľovi - Miestna organizácia SRZ v Čadci
 • Vyplnené daňové priznanie za rok 2009 doručte vášmu daňovému úradu a uhraďte daň do 31. marca 2010.

Formuláre na stiahnutie: (predvyplnená časť daňového priznania právnických osôb)
 1. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Obchodné meno alebo názov
11       Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Čadci      

Sídlo
12       Čadca - Horná č. 1108 - PSČ:O2201      

Identifikačné číslo organizácie (IČO)
13         00178209/501      

Právna forma
14       Občianske združenie      
návrat hore

Návštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webu