Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky Novinky

Revíry RevíryRevíryRevíryRevíryRevíry

Preteky, súťaže Preteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťažePreteky, súťaže

Zákony, vyhlášky Zákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhláškyZákony, vyhlášky

Zo života členov MO Zo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MOZo života členov MO

Rôzne články Rôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne článkyRôzne články

Anketa AnketaAnketaAnketaAnketaAnketa

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Čadca.

Úvodná stránka webu športových rybárov
MOSRZ v Čadci.

Nový BLOG MOSRZ ČADCA

Viď odkaz v menu hore....

 

 

Nastal čas, kedy aj na našom webe skončila éra jediného "publishera" (admina). Konečne máte možnosť (dlho očakávanú a požadovanú) napísať vlastný článok a uverejniť ho na našej stránke.

 

Už skončilo obdobie, kedy boli organizátori brigád, zarybňovania, pretekov, súťaží, ankiet, školení, predaja povoleniek,... závislí na osobnom voľne admina, ktorý zabezpečoval včastné uverejnenie požadovaných informácii.

 

Nie každý "internetista" je tak zdatný, že naprvé "kliknutie" dokáže uverejniť svoj článok. Preto som upravil editorské rozhranie tak, aby publikovanie článkov bolo čo najjednoduchšie.

 

Nie je potreba poznať "odborné postupy". Vytvoril som šablóny jednotlivých blokov článku. Tie stačí jednoducho vložiť do vašeho článku a potom len zmeniť už vložený-skúšobný text a obrázky.

 

Aby sa do publikovania článkov mohli zapojiť aj začiatočníci, je pripravená "nápoveda" vo forme video-návodov. Verím, že pomôže aj ostatným - už zdatným blogerom. Prečítajte si aj sprievodný text. Sú v ňom aj dôležité informácie.

 

Ak máte pocit, že ste už prekročili vekovú hranicu pre pochopenie týchto postupov, požiadajte svoje deti, vnukov, pravnukov. Priemerne inteligentný, 12-15 ročný adolescent (a používateľ internetu) nebude mať problém napísať a publikovať článok, ktorého obsah mu nadiktujete.

 

Už dlhšiu dobu ste požadovali blog na našej stránke. Podľa vyjadrení viacerých členov MOSRZ Čadca už Návštevná kniha zďaleka nepokrýva vaše potreby. Verím, že sa konečne náš web pohne dopredu a bude plný vaších príspevkov.

 

Aby bol ten ohromný nával zvládnuteľný po stránke administrácie, budú vaše články spracovávať viacerí administrátori. Ich oprávnenia sú nastavené na jednotlivé oblasti blogu. Napríklad: články o muškárení bude revidovať náš kolega muškár - Tomáš Murčík.

 

Týmto chcem vyzvať aj ďalších - ochotných členov MO, ktorí máte záujem podieľať sa na údržbe webu - pošlite mi e-mail, (alebo napíšte svoj zámer do návštevnej knihy). Uvedte oblasť, ktorú by ste mali záujem revidovať. Môžete ponúknuť aj novú tému=oblasť=kategóriu. Rád nastavím pre každého záujemcu administrátorské oprávnenia pre danú kategóriu.

 

 

Chcem odbúrať vaše obavy z "náročnosti administrácie" - verte, nie je to nič zložité. Náš blog "beží" na redakčnom systéme JOOMLA, ktorý je postavený a pripravený pre laikov. Jediné, čo sa od vás očakáva je dostatočná znalosť slovenského pravopisu. Aj tam si dokážete pomôcť - napríklad gramatickým slovníkom a automatickými opravami v programe WORD.

 

 

  Kategórie blogu   Kategórie blogu   Kategórie blogu   Kategórie blogu   Kategórie blogu   Kategórie blogu

 

Predkladám vám návrhy na tématické oblasti blogu (niektoré sú už spustené):

 • - články o rybolovných technikách ( muškárenie, plávaná, kaprárina, prívlač....)
 • - príbehy z rybačky, rybárske destinácie, rybárska dovolenka, odporúčané revíry....
 • - atlas rýb - druhové charakteristiky rýb, doby lovu a hájenia, ichtyologické podrobnosti....
 • - brigády - pozvánky na brigády, články o zrealizovaných brigádach, články o "reprezentačných" a "zanedbaných" revíroch.
 • - rybárske preteky - informácie o pripravovaných pretekoch, informácie a výsledky ukončených pretekov.... postrehy z pretekov iných organizácii.
 • - ankety - napríklad: najväčší ulovok - spracovať a publikovať články od prispievateľov...
 • - rybárska stráž - články o zmenách v zákonoch, vysvetlenie a ujasnenie (výklad) jednotlivých sporných paragrafov. Riešenie priestupkov..
 • - Rybársky krúžok - články o činnosti detí a mládeže - informácie o jednotlivých stretnutiach (môže adminovať aj niekto z krúžku)
 • - naše revíry - postrehy a články týkajúce sa revírov MOSRZ Čadca.

 

Určite vás napadnú ďalšie možnosti. Prosím, ponúknite svoju spoluprácu.

Všetkým ostatným prajem veľa úspechov pri publikovaní vlastných článkov.

 

Malý rybárik
Nemáte nainštalovaný flash player


Obsah webu:


 • základné informácie o nás - pre vás
 • história združenia
 • popis revírov v našej správe
 • aktuálne novinky zo života organizácie
 • zloženie členskej základne
 • niečo z práce výboru
 • kontrolná komisia
 • o rybárskej stráži
 • výsledky hospodárenia našej organizácie
 • zarybňovanie revírov
 • články o rybárskych pretekoch
 • práca s mládežou
 • brigády a nebrigády

Návštevná kniha

Naši rybári dobre poznajú rozčarovanie po diskusii na výročnej schôdzi MO SRZ. Nie je tam časový priestor pre všetkých členov. A tak ostávajú dôležité veci nevypovedané. Väčšina problémov je rybármi prediskutovaná až pri vode - na rybačke. Avšak to nič nerieši, lebo dobré nápady z rozhovorov sa neprenesú na ostatných členov.

Pre rybárov našej organizácie na "rýchly nezáväzný pokec" je pripravená Návštevná kniha. Nie je treba žiadna registrácia. Preto príspevky v nej treba vnímať "s rezervou".

Rybári - skúste sa zapojiť do diskusie! Pomôžte preniesť vaše myšlienky - od vody - do výboru MOSRZ a potom do života.

Rybárske fórum je zároveň miesto aj na kritiku....práce SRZ, rybárskej stráže, hospodárov a samozrejme aj na "radových" rybárov.

  Admin...   Admin...   Admin...   Admin...   Admin...   Admin...

Niečo o adminovi

Č
lenom MO SRZ Čadca som len od roku 1998. K rybárčeniu ma "doviedol" môj syn. Šťastná to chvíľa, keď sa zapísal do krúžku Mladých rybárov...

 

Igor Stráňavský
KONTAKT

Avšak k vytvoreniu tohoto webu ma doviedli iné okolnosti. Keď odmyslím "záľubu" v počítačoch, tak hlavným dôvodom bol fakt, že sa mi nedarilo "zohnať" brigády. Rozmýšľal som, ako umožniť každému rybárovi odpracovať brigády.

Keď sa nad problémom hlbšie zamyslíte, zistíte, že riešenie je v dostupnosti informácií. Tak som si "vymyslel" tento spôsob odpracovania mojích brigád - webovú stránku. Som presvedčený, že toto je cesta, ako získať prehľad o brigádach a umožniť všetkým rybárom odpracovať povinné brigádnické hodiny.

Samozrejme, tento web NIE JE LEN o brigádach... Dúfam, že časom budú informácií pestrejšie.

Igor

Poslať e-mail priamo z webu

Kontaktný formulár

Správa, ktorú tu napíšete, bude odoslaná adminovi do jeho e-mailovej schránky
ICQ Status admina
návrat hore

Návštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webuNávštevnosť webu